Jak se vyznat v energetických štítcích domácích spotřebičů

Aktualizováno v březnu 2021

Od 1.3.2021 začnou platit nové energetické štítky. Důvodem je technologický vývoj, který vedl k tomu, že naprostá většina nových spotřebičů měla nejvyšší energetickou hodnotu “A” a dopisovala se k nim další “+” znaménka. Hodnoty jako A++ nebo A+++ byly naprosto běžné. Proto dochází ke zpřísnění podmínek, aby se spotřebiče rozprostřely do celé škály spektra. Kromě toho se v rámci redesignu skrývá ještě několik dalších změn o kterých si řekneme více.

Nové energetické štítky od roku 2021

Proč jsou nové energetické štítky

Smyslem energetického štítku je pomoci zákazníkům v orientaci na trhu. Jsou platné v rámci celé EU. Byly zavedeny v roce 1995, poslední velká aktualizace byla v roce 2010. Jak jsem zmiňoval v úvodu, pro neznalé uživatele se mohlo zdát že s hodnocením “A+” si kupují naprostou špičku, ale vlastně se jedná o takový slabší průměr. Navíc čtvrté (A++++) a páté (A+++++) plus bylo na spadnutí, což by situaci ještě více zkomplikovalo.

Kterých typů spotřebičů se změna týká

V první řadě jde o:

 • myčky nádobí
 • pračky a pračky se sušičkou
 • chladničky, mrazničky a vinotéky
 • svítidla
 • elektronické displeje (televizory a monitory)
 • komerční chladničky používané v prodejnách

Změna platí od 1.3.2021 (u svítidel u 1.9.2021) a pro internetové i offline obchodníky přináší několik týdnů dlouhé přechodné období, které mají na to aby nové energetické štítky měli k dispozici pro zákazníky.

U ostatních výrobků typu bubnové sušičky, trouby, kotle a klimatizace, se současný štítek nemění a změna na nový typ štítku se dá očekávat v následujících letech.

Jak se energetické štítky změní?

Tou nejzásadnější změnou je zrušení tříd A+, A++ a A+++. Stupnice se opět změní na základní rozsah G-A. To znamená, že ten nejméně úsporný spotřebič bude mít energetickou třídu G. A naopak ten nejvíce úsporný bude mít energetickou třídu A.

Pro představu, z výrobky co měly dosud třídu A+++, získají B, A++ pak C a A+ se většinou posunou do třídy D. Což dává tomuto systému odhadem tak deset let, než díky technologickému pokroku opět bude většina spotřebičů v třídě A nebo vyšší.

Kromě změny stupnice obsahuje nová verze energetických štítků i více dodatečných informací typu: hlučnost, spotřeba na jedno mytí, objem mrazáku, počet lahví vína které se vejdou do vinotéky atd…

Došlo i ke změně u metodiky výpočtu u roční spotřeby energie. Ta se dosud počítala pro každou kategorii spotřebičů jinak. Například u praček to bylo 220 cyklů, u sušiček 160 cyklů. Nyní dochází ke sjednocení a “roční” spotřeba se udává na 100 cyklů. Osobně si nemyslím, že to tak bude veřejnosti jasnější, ale aspoň bude jednoduše srovnatelná dlouhodobá spotřeba pračky a sušičky.

Další sjednocení se týká ECO režimu, který nyní oficiálně slouží jako referenčním program pro vzájemné porovnání. Ono to v praxi platilo u většiny spotřebičů nyní, takže se jedná spíše o formální změnu.

Nově na energetických štítcích také najdete QR kód. Ten má vést na evropskou databázi výrobků nazvanou EPREL. Ta má být plně funkční od 1.3.2021 a má dle úředníků sloužit k lepší informovanosti a přehledu. S pár evropskými weby mám zkušenosti, takže jsem spíše skeptický. Zkoušel jsem i kontaktovat přímo podporu této databáze, ale jejich kusé a nekonkrétní informace mi příliš optimismu nedodaly. Každopádně pro výrobce platí povinnost registrovat svoje výrobky do EPRELu již od 1.8.2017.

Požadavky na opravitelnost a recyklovatelnost spotřebičů

V rámci přílohy nařízení jsou stanoveny programy, funkce a hodnoty (např. maximální spotřeba či délka programu), které musí spotřebič splňovat. Další a neméně zajímavou povinností je povinnost výrobce vyrábět náhradní díly po dobu nejméně deseti let po uvedení posledního kusu daného modelu na trh.

Dále musí výrobci zabezpečit, aby šla většina běžných náhradních dílů (např. termostaty, čerpadla, motor, ventily, filtry, displeje atd…) mohla být vyměněna za použití běžně dostupných nástrojů a bez trvalého poškození spotřebiče. Navíc má povinnost veřejně zobrazovat na internetových stránkách výrobce nebo dovozce seznam náhradních dílů pro konkrétní spotřebič. A to při uvedení prvního kusu daného modelu na trh (u některých typů dílů nejpozději dva roky poté, co byl na trh uveden první kus daného modelu). Rovněž maximální dodací lhůta náhradních dílů je omezena na 15 dní od objednání.

Jak vidíte tyto informace jsou z pohledu spotřebitele pozitivní. Ovšem možná i některým z vás se nabízí následující otázka …

Budou spotřebiče zdražovat?

Je velice pravděpodobné, že uvedená nařízení se promítnou do nákladů výrobců. Ať už z pohledu výzkumu a nutných inovací, nebo nutnosti zákonné lhůty pro držení náhradních dílů. A tyto náklady nejspíše promítnou do koncové ceny svých výrobků. Dívat se na to lze ze dvou pohledů. Ten optimistický říká, že nám spotřebiče vydrží delší dobu a v celkově tedy ušetříme. Ten druhý je, že výrobci zdraží více než o kolik jim vzrostou náklady a celou situaci využijí ke svému prospěchu. Osobně doufám v tu první možnost.

Zhodnocení reálné potřeby změny energetických štítků

Technologický pokrok je nezastavitelný a je jasné, že limity které technologie měly před deseti lety už nyní neplatí. Proto potřebu čas od času přenastavit škálu energetické účinnosti chápu. Nařízení mi celkově přijde poměrně slušně zpracované a smysluplné. Což se bohužel nedá říci o všem co EU produkuje. Největší otázkou však zůstává, jaký bude reálný dopad na nás, uživatele. Osobně jsem optimista a doufám v pozitivní dopad.

zpět nahoru ↑

Co je a k čemu slouží energetický štítek

Energetický štítek označuje elektrické spotřebiče (ale třeba také budovy), a zákazníka tak informuje o energetické náročnosti a dalších důležitých parametrech výrobku. Štítek je tedy důležitým zdrojem informací při výběru a nákupu nejlepšího domácího spotřebiče. Zaplacením částky při nákupu elektrického spotřebiče totiž výdaje rozhodně nekončí. Podle typu spotřebiče musíte započítat také provozní náklady, které jsou nejčastěji vyjádřeny spotřebu energie (elektřiny, vody nebo plynu).

Informace uvedené na štítku tedy zákazníkovi výrazně pomáhají v orientaci mezi – na první pohled často téměř totožnými – produkty. Velkou výhodou přitom je, že údaje uvedené na energetickém štítku výrobci musí uvádět pravdivě.

Hodnotou, která je na štítcích vyhledávána nejčastěji, je spotřeba energie. Podle ní jsou štítky rozděleny do několika kategorií (tzv. energetických tříd) od A+++/A (nejúspornější) po D/G (nejméně úspornou). Kromě této informace však lze ze štítku vyčíst i další důležité informace (spotřebu vody, typ spotřebiče, kapacitu, hlučnost, účinnost praní, mytí či sušení).

Štítek však nic nevypovídá o dalších vlastnostech konkrétního výrobku. Povinné označení elektrospotřebičů energetickými štítky ale mimo jiné tlačí na výrobce, kteří se snaží neustále snižovat energetickou náročnost spotřebičů. Od roku 1975 tak například klesla spotřeba energie ledniček až o 75 %.

Energetické štítky byly zavedeny v roce 2001 a postupně se staly povinnou součástí všech domácích elektrospotřebičů na trhu. V průběhu let ale prochází postupnými změnami (např. v roce 2011 štítky zásadně změnily svoji grafickou podobu). V dohledné době následuje další změna. Více o změnách, které by měly proběhnout v roce 2021 se dočtete na konci tohoto článku.

zpět nahoru ↑

Jak energetický štítek vypadá a co z něj lze vyčíst

Všechny energetické štítky mají standardizovanou podobu. A přestože se jejich vzhled může v různých zemích EU lišit, údaje na nich uvedené musí být totožné.

V České republice má štítek podobu barevné samolepky. V pravé horní části najdete údaje o výrobci a přesné označení modelu spotřebiče. Nejviditelnější údaj se týká stupnice úspornosti. Barevné pruhy v levé polovině štítku vizuálně odlišují náročnost energetického provozu daného spotřebiče. Platí přitom podobná symbolika jako na semaforech – zelená znamená nejúspornější provoz, zatímco červená značí extrémní energetickou náročnost.

Ihned vedle stupnice úspornosti (vlevo od ní) se nachází přesné označení energetické účinnosti (třídy) daného produktu, jež je vyjádřena velkými písmeny A+++ až D (stupnice se mohou lišit). Právě díky tomuto písmenu lze snadno a rychle srovnat úspornost několika podobných spotřebičů.

Vpravo (přibližně v polovině štítku) se nachází roční spotřeba elektřiny, která se uvádí v kWh. Další parametry nacházející se v druhé spodní polovině se týkají konkrétního typu výrobku. Může jít o typ spotřebiče, účinnost praní, dobu ohřevu vody, tepelné ztráty, trvání cyklu, kapacitu, hlučnost nebo třeba účinnost kondenzace.

Co energetické třídy znamenají

Jak již bylo řečeno, energetické třídy vyjadřují energetickou úspornost výrobku. Některé spotřebiče (např. pračky, sušičky, ledničky) zahrnují pouze třídy A+++ až D. Třídy E, F a G kvůli tlaku na vyšší úspornost postupně zanikly. Naopak škála pro bojlery obsahuje také písmena od A do G a například pro televize A+ až F.

Na stupnici zahrnující A+++ až D (pozor, u některých typů spotřebičů byla třída A+ a vyšší zrušena) se hodnoty úspornosti odvíjejí od třídy A, která je považována za určitý standard, a je tedy výchozí (0 %). Pro lepší přehlednost přikládáme tabulku, v níž jsou zobrazeny orientační hodnoty úspornosti právě vůči třídě A.

 

TřídaÚspornost vůči třídě A
A++++73 %
A+++44 %
A++20 %
A0 %
B-20 %
C-44 %
D-66 %
zpět nahoru ↑

Na co dát pozor

Orientace v energetických štítcích však nemusí být na první pohled tak jednoduchá, jak se může zdát. V podstatě existují tři nejčastější „ale“, která byste měli mít vždy na paměti:

 • áčka a plusy,
 • velikost a objem,
 • provozní podmínky.

Áčka a plusy

Mnoho spotřebitelů netuší, že porovnávat áčka a plusy u různých výrobků je zavádějící. V posledních několika letech byl totiž vývoj různých kategorií spotřebičů odlišný. A tak se stalo, že zatímco písmeno A označuje u vysavačů nejúspornější model, u praček nebo myček patří mezi nejúspornější až áčko s několika plusy. A například ledničky s nižší energetickou třídou, než je A+ se v ČR vůbec nesmí prodávat. Tak zatímco pro jednu kategorii výrobků je nejúspornější třídou A, pro jiné to může být A++ nebo A+++.

Dávno již proto neplatí, že nejlepší volbou je u všech spotřebičů model s energetickou třídou A. Trh se navíc neustále mění a model, který byl ještě nedávno nejúspornější v kategorii A, může dnes odpovídat kategorii A++.

Velikost a objem

Do dané energetické třídy je spotřebič zařazen nejen na základě spotřeby energie (úspornosti), ale i na základě jeho velikosti (objemu). Například vždy platí, že velká lednice bude méně úsporná než menší (totéž můžeme říci i o dalších druzích domácích spotřebičů, a dokonce i o domech), a to i přestože větší může být označena A+++ a menší „pouze“ A+.

Velikost proto může hrát větší roli než energetická úspornost, která je vždy pouze relativní. U ledniček je to objem chladící a mrazící části, u televizorů zase velikost úhlopříčky. Kromě velikosti (objemu) navíc zvyšují náklady na provoz také nejrůznější funkce „navíc“, a dokonce i značka.

Mnohdy proto může být lepší orientovat se nikoli podle třídy energetické náročnosti, ale podle spotřeby elektrické energie v kWh za rok. Tento údaj musí být na každém energetickém štítku uveden. I v tomto případě se však jedná pouze o tzv. standardizovanou spotřebu, která se od skutečné spotřeby může lišit. Do velké míry totiž závisí na konkrétních provozních podmínkách daného spotřebiče.

Provozní podmínky

Jak jsme již řekli výše, údaj o spotřebě elektrické energie je důležitým ukazatelem úspornosti daného spotřebiče. Uvedená hodnota je však pouze orientační, jelikož nezohledňuje specifické provozní podmínky (např. provoz mrazáku v blízkosti tepelného zdroje výrazně zvyšuje celkovou spotřebu) a naopak vychází z podmínek stanovených při testování. Skutečné spotřeba proto může být až dvojnásobná, než je uvedeno na štítku.

Na štítku uvedená roční spotřeba energie má ale svůj smysl zejména v případě, kdy srovnáváme dva a více spotřebičů (např. televizorů). V takovém případě totiž byly podmínky testování totožné a naměřené hodnoty u jednotlivých modelů jsou ve vzájemném srovnání pravdivé.

zpět nahoru ↑

Co musí být energetickým štítkem označeno

Energetické třídy se netýkají pouze domácích spotřebičů, ale celé řady dalších produktů. Jejich účel je však vždy stejný – ukázat energetickou náročnost zboží a pomoci zákazníkovi při výběru.

Označení energetickým štítkem je v České republice povinné pro tyto domácí spotřebiče:

Energetický štítek automatických praček

 1. Energetická třída – Zde došlo k zásadní změně a přeškálování rozpětí. Nově je nejlepší hodnota A, zatímco nejhorší G. Pračky, které měly dle předchozí verze standardu třídu A+++, budou nyní B nebo C.
 2. Stupnice energetických tříd – A nejlepší, G nejhorší. Jen informativní rozpětí, pro lepší představu nakupujících.
 3. Roční spotřeba elektrické energie – výpočet je daný vzorcem Evropské Unie a je závazný pro všechny pračky prodávané v EU.  Číslo 100 udává, že se jedná o spotřebu za 100 pracích cyklů. Reálný počet pracích cyklů za rok dost kolísá dle typu domácnosti. Pro single žijícího člověka může stačit sto cyklů ročně, zatímco rodina s malými dětmi se může blížit i čtyř stem pracím cyklům.
 4. Kapacita základního (Eco 40 / 60) programu – kolik prádla současně můžete v pračce prát.
 5. Délka základního (Eco 40 / 60) programu – tato doba musí být kratší než čtyři hodiny, více nařízení nepovoluje.
 6. Spotřeba vody – na jeden prací cyklus, opět Eco 40 / 60 
 7. Účinnost odstřeďování – známka A je nejlepší, G je nejhorší. Udává, kolik vody po ždímání v prádle zůstane.
 8. Hlučnost pračky v dB.
 9. QR kód – do evropské databáze, kde jsou uvedeny detailní informace o výrobku. 

Toto je nová podoba energetického štítku, která platí od 1.3.2021.

Protože při měření mohlo dojít k odchylce, výrobce připouští tzv. přípustnou odchylku (toleranci) při ověřování. To v praxi znamená, že všechny dosažené hodnoty (kromě hlučnosti) musí uvedeným odpovídat nebo být maximálně o 10 % vyšší. Maximální hlučnost přitom nesmí být překročena.

  Kapacita

  Kapacita každé automatické pračky je uvedena v počtu kilogramů prádla, a do velké míry proto závisí také na velikosti bubnu (potažmo pračky). Kapacita by měla vždy odpovídat počtu osob v domácnosti či individuálním potřebám. Pro domácnost s jednou až dvěma osobami by měla postačit kapacita 3–4 kg, proč čtyřčlennou a vícečlennou domácnost je vhodné volit kapacitu od 6 kg výše.

  Třída účinnosti odstřeďování

  Účinnost odstřeďování v podstatě znamená schopnost pračky zbavit prádlo přebytečné vody na závěr pracího cyklu, což ovlivňuje délku jeho schnutí po vytažení z pračky. Třída účinnosti odstředění proto vyjadřuje množství vlhkosti, jež v prádle i po odstředění zůstane. Tato třída se pohybuje v rozmezí A–G, přičemž A znamená nejúčinnější odstranění vlhkosti a G nejvíce zbytkové vody. Při odstřeďování navíc platí, že čím více otáček za minutu motor pračky snese, tím bude prádlo sušší. Za minimum je považováno 800 otáček.

  Tento parametr je zásadní zejména pro majitele sušiček. Každá sušička totiž bude špatně odstředěné prádlo sušit déle (a tedy s vyššími náklady). Pračky k sušičkám by proto měly mít třídu účinnosti odstřeďování ideálně A nebo B a počet otáček minimálně 1 200.

  Maximální hlučnost při praní

  Pokud máte pračku umístěnou poblíž ložnice nebo dětského pokoje, měli byste si dát pozor na údaj o maximální hlučnosti při praní (i odstřeďování). Tato hodnota je uvedenav dB. Nejtišší modely při praní nepřekročí 50 dB, hodnoty hlučnějších spotřebičů se ale pohybují i okolo 65 dB.

  Maximální hlučnost při odstřeďování

  Odstřeďování je vždy hlučnější než samotné praní, a přestože trvá kratší dobu, rozhodně se vyplatí brát ohled i na tuto fázi praní. Za tiché odstřeďování je považována hodnota do 70 dB, naopak hlučné modely při odstřeďování běžně dosahují hodnot nad 80 dB.

  Pokud přemýšlíte nad koupí nové automatické pračky, doporučujeme vám našeho rádce, v němž najdete veškeré potřebné informace a také velký uživatelský test.

  Energetický štítek bubnových sušiček prádla

  Hlavní informace na štítku bubnových sušiček prádla zahrnují: energetickou třídu, roční spotřebu energie, typ sušičky (elektrická/plynová), trvání cyklu, kapacitu (v kg prádla), maximální hlučnost a třídu účinnosti kondenzace.

  Přípustná odchylka při ověřování může být u sušiček prádla u všech parametrů (kromě hluku) o 6 % vyšší, než jaké jsou uvedené hodnoty. U maximálního hluku však musí odpovídat uvedené hodnotě nebo být nižší.

  Energetická třída

  U sušiček jsou energetické třídy stejné jako u praček, a pohybují se tedy na škále A+++ (nejúspornější) až D (nejméně úsporná). Platí přitom, že provoz sušičky bývá energeticky náročnější, a je proto vhodné se na energetickou třídu zaměřit přednostně.

  Roční spotřeba energie

  Tento parametr je vyjádřen v kilowattech a hodnota uvedená na štítku odpovídá 160 cyklům za jeden rok (což zhruba znamená sušení 3x týdně). Roční náklady opět zjistíte tak, že vynásobíte uvedenou roční spotřebu energie cenou za 1 kWh od vašeho dodavatele energie.

  Protože je provoz sušiček obecně výrazně energeticky náročný, a tedy i nákladný, doporučujeme při výběru sušičky věnovat pozornost také vaší pračce. Konkrétně jde o to, jakou má pračka třídu účinnosti odstřeďování (případně kolik zvládne při odstřeďování otáček). Ideální je třída účinnosti odstřeďování A (nebo B) a počet otáček nad 1 200. Jakákoli jiná hodnota se nedoporučuje. V prádle totiž zůstane příliš mnoho vlhkosti, a sušení v sušičce pak bude neefektivní a zbytečně drahé.

  Typ sušičky

  Sušičky mohou být dvojího typu: elektrické a plynové. Přestože na plynovou sušičku na českém trhu sotva narazíte, oproti elektrické rychleji suší, čímž snižuje náklady až o jednu třetinu.

  Trvání cyklu

  Tato informace udává, jak dlouho trvá jeden (běžný) cyklus sušení. U většiny modelů se setkáte s hodnotou okolo 2 hodin. Uvedený údaj však berte pouze jako orientační, jelikož skutečný čas se liší podle podmínek. Krátký čas sušení navíc nemusí automaticky znamenat pozitivum. Je totiž možné, že po jeho dokončení vytáhnete z bubnu stále vlhké prádlo, a budete tak muset cyklus sušení opakovat.

  Kapacita

  Podobně jako u praček, i kapacita sušičky se udává v kilogramech prádla a měla by odpovídat velikosti domácnosti i velikosti pračky. V ideálním případě by měla velikost pračky svojí kapacitou mírně přesahovat. Pro jednu nebo dvě osoby v domácnosti postačí sušička s kapacitou 6–7 kg, pro čtyř a vícečlennou rodinu pak volte kapacitu alespoň 8 kg.

  Maximální hlučnost

  Většina sušiček na českém trhu se pohybuje v podobné hladině hluku při chodu, a to okolo 64 dB. Této hodnoty si proto nemusíte příliš všímat.

  Třída účinnosti kondenzace

  Třída účinnosti kondenzace vypovídá o tom, kolik vlhkosti unikne do ovzduší. V podstatě jde o to, jak spotřebič těsní a zda je voda odváděna do kondenzátoru, a ne do vzduchu. Škála těchto tříd se pohybuje v rozmezí A (nejúčinnější) až G (nejméně účinná). Na trhu však nejspíš narazíte pouze na modely s třídou účinnosti kondenzace A a B. Pokud však doma řešíte problémy s plísní nebo nadbytečnou vlhkostí, rozhodně doporučujeme zainvestovat do modelu s třídou A.

  Více informací o sušičkách prádla a jejich výběru najdete ZDE.

  Energetický štítek praček kombinovaných se sušičkou

  Tyto domácí spotřebiče patří mezi energeticky nejnáročnější, a tedy i s nejvyššími provozními náklady. Při jejich výběru proto doporučujeme zaměřit pozornost zejména na spotřebu. Rozdíly mezi jednotlivými modely vás totiž mohou v konečném důsledku vyjít až na tisíce korun ročně.

  Vzhled energetického štítku praček se sušičkou se od ostatních spotřebičů svojí grafickou podobou liší. Odlišné je také uvedení popisků přímo do štítku, díky čemuž je orientace v tomto typu štítků snazší.

  Najdete na nich: energetickou třídu, roční spotřebu energie (při praní, odstřeďování i sušení), roční spotřebu energie (pouze při praní), třídu účinnosti praní, počet otáček při odstřeďování, kapacitu (v kg prádla při praní / při praní a sušení), spotřebu vody (na jeden celý cyklus) a maximální hlučnost (při praní / odstřeďování / sušení).

  Energetická třída

  Na rozdíl od praček a sušiček se energetické třídy hybridních spotřebičů pohybují v rozmezí od A (nejúspornější) do G (nejméně úsporná).

  Roční spotřeba energie

  Spotřeba energie je rozdělena do dvou pod sebou uvedených kolonek: na roční spotřebu energie při praní, odstřeďování i sušení (tedy při využití všech funkcí spotřebiče, a to konkrétně při maximální kapacitě a teplotě 60 °C) a na roční spotřebu energie pouze při praní.

  Roční náklady spočítáte jednoduchým vynásobením uvedené hodnoty spotřeby cenou 1 kWh a přibližným počtem cyklů za rok (tzn. kolikrát ročně spotřebič využijete – u praček se počítá obvykle 220 cyklů, u sušiček 160 cyklů).

  Třída účinnosti praní

  Účinnost praní (někdy také třída pracího výkonu) se označuje písmeny A (nejúčinnější) až G (nejméně účinná). Pokud chcete, aby vaše pračka kombinovaná se sušičkou odstraňovala skvrny a špínu z prádla stejně jako běžná pračka, volte vždy spotřebiče se třídou účinnosti praní A.

  Počet otáček při odstřeďování

  Vzhledem k tomu, že ve zmíněném spotřebiči jsou kombinovány dvě funkce – praní i sušení, co se počtu otáček týče, platí totéž, co u praček, z nichž se následně vkládá vyprané prádlo přímo do sušičky. Tzn. čím více otáček, tím bude prádlo sušší a tím rychleji se v sušičce usuší. Velmi efektivně tak lze snížit čas sušení i náklady na chod spotřebiče. Minimální počet otáček je 800, ideálně okolo 1 200.

  Kapacita

  Kapacita pračky kombinované se sušičkou by měla především odpovídat počtu osob v domácnosti a frekvenci využití. V každém případě doporučujeme zvolit raději o něco větší model a pečivě sledovat zejména kapacitu prádla pro sušení. Pro jednu až dvě osoby je obecně doporučována kapacita 6–7 kg, pro čtyř a vícečlennou rodinu okolo 8 kg.

  Spotřeba vody

  Na energetickém štítku pro pračky se sušičkou najdete také údaj o spotřebě vody na jeden cyklus, který zahrnuje jak praní, tak i odstřeďování a sušení. Pro výpočet ročních nákladů spojených se spotřebou vody je proto nutné udanou hodnotu vynásobit přibližným počtem cyklů (za rok) a cenou vody za jeden litr.

  Maximální hlučnost

  Na tomto štítku najdete také tři oddělené údaje o maximální hlučnosti při praní, odstřeďování a sušení. Počítejte s tím, že hlučnost při praní a odstřeďování se podobá klasickým pračkám, při sušení však bude hluk vyšší.

  Pokud vás zajímá o pračkách kombinovaných se sušičkou více, rozhodně si přečtěte tento článek.

  Energetický štítek chladniček, mrazniček a jejich kombinací

  Na energetickém štítku ledniček, případně mrazáků či jejich kombinací se nachází údaje o energetické třídě, roční spotřeba energie, objem lednice (pouze u ledniček), objem mrazáku (pokud je součástí lednice nebo se jedná o samostatný spotřebič) a maximální hlučnost (ledničky/mrazáku).

  Přípustná odchylka při ověřování všech chladících spotřebičů do domácnosti může být v případě objemu o 3 % vyšší (než je uvedená hodnota). V případě mrazícího výkonu, spotřeby energie a relativní vlhkosti o 10 % vyšší. V případě maximální hlučnosti pak uvedenou hodnotu nesmí překročit.

  Energetická třída

  Energetické třídy ledniček, mrazniček a jejich kombinací (tj. lednic s integrovaným mrazákem) se pohybují na škále od A+++ (nejúspornější) do D (nejméně úsporné spotřebiče). V současné době nese většina modelů označení A až A+++.

  Roční spotřeba energie

  Lednička (mrazák) patří mezi domácí spotřebiče, které jsou v chodu obvykle nepřetržitě. Z tohoto důvodu je vhodné věnovat pozornost především spotřebě energie. Tento údaj je vyznačen velkými číslicemi a nachází se zhruba v pravé polovině štítku. Obvykle se jedná o trojcifernou hodnotu uvedenou v kWh. Roční náklady spojené s provozem chladničky získáte vynásobením tohoto údaje cenou 1 kWh.

  Objem lednice

  Objem lednice se uvádí v litrech. Za vhodný je považován objem cca 50–70 l na osobu (tj. přibližně 200 l pro čtyřčlennou rodinu). U mrazáků tento údaj pochopitelně chybí.

  Objem mrazáku

  V případě, že je součástí lednice i mrazák nebo se jedná o samostatný spotřebič, najdete na štítku také údaj o jeho objemu. Dostatečná velikost mrazící části odpovídá zhruba 20 l na osobu.

  Maximální hlučnost

  Míra hluku patří v případě ledniček a mrazniček k velmi důležitým parametrům. Asi jen málokdo by chtěl mít v kuchyni nepříjemně hlučný spotřebič. Vždy proto věnujte zvýšenou pozornost také hlučnosti daného modelu, která se klasicky uvádí v dB. Velmi tiché spotřebiče přitom mohou dosahovat příjemných hladin okolo 40 dB.

  O ledničkách jsme se rozepsali také v tomto rádci a informace o mrazácích najdete ZDE.

  Energetický štítek vinoték

  Vinotéky neboli domácí chladničky vína sice nejsou běžnou součástí většiny domácností, pro mnohé milovníky kvalitního vína se však jedná o vynikající způsob uskladnění lahví.

  Na štítcích vinoték najdete energetickou třídu, roční spotřebu energie, kapaticu (v počtu lahví) a maximální míru hluku.

  Energetická třída

  Vzhledem k tomu, že vinotéky jsou v provozu zpravidla neustále, doporučujeme se přednostně zaměřit na energetickou třídu. Nejúspornější spotřebiče jsou označeny třídou A+++, nejméně úsporné pak třídou D.

  Roční spotřeba energie

  Roční spotřeba energie je vyjádřena v kWh. Jedná se o trojciferné číslo, která vám napoví energetickou náročnost daného modelu. Chcete-li zjistit náklady spojené s provozem vinotéky, stačí pouze uvedený údaj vynásobit cenou za 1 kWh.

  Kapacita (v počtu lahví)

  Kapacita (objem užitného prostoru) vinotéky se uvádí v počtu standardních lahví na víno, jde tedy o maximální počet lahví, které lze ve spotřebiči uložit. Nejmenší vinotéky pojmou 1–8 lahví, velké až 300 lahví.

  Maximální hlučnost

  Vzhledem k tomu, že vinotéky jsou často umístěny v obývacím pokoji či kuchyni a fungují nepřetržitě, vyplatí se zohlednit také míru hlučnosti. Hlučnost nejtišších modelů, které sotva uslyšíte, se pohybuje mírně nad 20 dB, příjemné jsou ale i hodnoty okolo 40 dB.

  Uvažujete-li o kupi vinotéky, nezapomeňte si nejdřív přečíst našeho užitečného rádce.

  Energetický štítek myček nádobí

  Myčky nádobí patří mezi praktické kuchyňské spotřebiče, které dovedou ušetřit spoustu námahy. Na jejich energetickém štítku najdete klasicky energetickou třídu, roční spotřebu energie, roční spotřebu vody, třídu účinnosti sušení, kapacitu myčky (uvedenou jako počet sad nádobí) a maximální hlučnost spotřebiče.

  Na štítku již nebývá uvedena třída účinnosti mytí. Všechny v současnosti dostupné modely totiž ze zákona musí disponovat třídou účinnosti mytí A. Z tohoto důvodu se ani u levnějších modelů nemusíte obávat špatně umytého nádobí.

  Přípustné odchylky při ověřování jsou následující: roční spotřeba energie, vody a trvání programu mohou být o 10 % vyšší, třída účinnosti sušení o 19 % vyšší, hladinu hluku musí být stejná nebo nižší.

  Energetická třída

  Teoreticky se lze u myček nádobí setkat s energetickými třídami od A+++ (nejúspornější) až po D (nejméně úsporná), v praxi se na trhu objevují pouze modely v rozmezí od A+++ po A.

  Roční spotřeba energie

  Myčka bývá v mnoha domácnostech používána denně, informaci o roční spotřebě energie (tedy potenciální náklady spojené s jejím provozem) byste proto rozhodně neměli přehlédnout. Tento údaj je uváděn pro zhruba 280 cyklů za jeden rok (což odpovídá velmi přibližnému využití myčky každý den vyjma víkendů). Úsporné modely potěší roční spotřebou energie okolo 170 kWh.

  Roční spotřeba vody

  Provozní náklady přirozeně ovlivňuje také roční spotřeba vody, ta je opět vztažena k přibližně 280 cyklům na rok. Spotřeba vody se u úsporných spotřebičů pohybuje okolo 1 600 l na jeden rok, což odpovídá zhruba 6 l pro jeden standardní cyklus. Náklady vypočítáte vynásobením roční spotřeby cenou jednoho litru vody.

  Třída účinnosti sušení

  Pokud je pro vás u myček nádobí kromě mytí důležitá také funkce sušení, rozhodně se zaměřte také na třídu účinnosti sušení. Ta udává, kolik kapek vody zůstane po ukončení cyklu na povrchu nádobí a vyjadřuje se pomocí písmena na škále od A (nejvyšší třída) po G (nejnižší třída). Většina v současné době prodávaných myček má standardně třídu A. Pokud byste nebyli spokojeni s účinností sušení, je možné nechat nádobí po dokončení mytí doschnout, případně otřít utěrkou.

  Kapacita

  Kapacita myčky se udává v počtu standardních sad nádobí. Jedna sada tedy znamená jeden mělký talíř, jeden hluboký talíř, jeden dezertní talířek, jeden hrnek, jednu sklenici a jeden kompletní příbor. Kapacitu spotřebiče proto volte podle počtu členů domácnosti a podle frekvence mytí (např. pokud nádobí střádáte po celý den nebo více dní, volte větší kapacitu).

  Maximální hlučnost

  Maximální hlučnost většiny myček se pohybuje okolo 40 až 60 dB. Jedná se přitom o poměrně dobře snesitelnou míru hluku.

  Velký test nejlepších myček nádobí, mnoho rad a tipů najdete v tomto článku.

  Energetický štítek televizorů

  Na energetickém štítku televizí se nachází všechny základní informace. Kromě energetické třídy je to také roční spotřeba energie, informace o tom, zda má televizor hlavní vypínač, příkon a úhlopříčka v cm a v palcích.

  Energetická třída

  Energetické třídy televizorů mohou být matoucí, jelikož se pohybují v různých škálách: A–G, A+–F, A++–E a A+++–D. Při výběru proto vždy zkontrolujte celou škálu uvedenou na štítku a orientujte se podle ní. Nejúspornější modely se přitom vyplatí zejména v případě, že televizor sledujete během dne často.

  Roční spotřeba energie

  Roční spotřeba energie je vyjádřena v kWh a odpovídá přibližně 4 hodinám zapnutého televizoru denně (tedy 1 460 hodinám ročně). Náklady na provoz televize získáte vynásobením dané hodnoty cenou za 1 kWh.

  Piktogram hlavního vypínače

  Pomocí piktogramu vypínače lze z energetického štítku televizoru vyčíst také informaci, zda daný model disponuje hlavním vypínačem. Jedná se o vypínač, jímž lze televizi uvést do vypnutého stavu, v němž spotřeba energie nepřesahuje 0,01 W.

  Příkon

  Příkon odpovídá spotřebě zapnutého spotřebiče. Tento údaj se udává ve wattech.

  Velikost úhlopříčky

  Kromě výše uvedeného se na štítku nachází údaj o velikosti úhlopříčky, a to jak v centimetrech, tak v palcích. Velikost úhlopříčky vybírejte zejména podle osobních preferencí, ale také podle toho, jak daleko od obrazovky budete při sledování televize sedět (pro vzdálenost 2 m postačí úhlopříčka 80 cm, pro vzdálenost 3 m vybírejte modely s úhlopříčkou okolo 100 cm a vzdálenost od televizoru větší než 3 m televizory s úhlopříčkou i nad 120 cm). Myslete ale na to, že s větší úhlopříčkou roste spotřeba a náklady spojené s provozem.

  Pokud uvažujete o pořízení nové televize, další informace spolu s recenzemi konkrétních výrobků vám poskytne náš obsáhlý rádce.

  Energetický štítek vysavačů

  Od 18. ledna 2019 byla Soudním dvorem EU zrušena dosavadní podoba energetických štítků vysavačů a je připravována jejich náhrada, která by měla vejít v platnost v letech 2021–2025. Stávající podobu energetických štítků zde přesto uvádíme, jelikož ještě nebyla oficiálně nahrazena.

  Na energetických štítcích vysavačů se nachází informace o energetické třídě, roční spotřebě energie, třídě emisí prachu z vysavače (čistotě vyfukovaného vzduchu), maximální hlučnosti, třídě účinnosti čištění pro koberce a třídě účinnosti čištění pro tvrdé podlahy.

  U vysavačů jsou přípustné odchylky při ověřování takovéto: pro roční spotřebu nesmí být vyšší než 10 % z uvedené hodnoty, pro schopnost odstraňovat prach z koberců a tvrdých podlah nesmí být menší než 0,03 než je uvedená hodnota, emise prachu nesmí uvedenou hodnotu přesáhnout o více než 15 % a maximální hluk musí být stejný nebo nižší.

  Energetická třída

  U vysavačů může opět dojít ke zmatení zákazníka, jelikož výrobci pracují se dvěma škálami energetických tříd, a to v rozmezí A–G a A+++–D. V rámci první škály je proto nejúčinnější model se třídou A, ve druhé skupině pak model se třídou A+++. Kromě konkrétního písmene energetické třídy proto vždy kontrolujte také škálu, na níž se nachází.

  Roční spotřeba energie

  Roční spotřeba energie se vyjadřuje v kWh a odpovídá vysátí plochy 87 m² o frekvenci 50 cyklů (což odpovídá vysávání zhruba 1x týdně). Tato hodnota je však pouze orientační, skutečná roční spotřeba totiž závisí primárně na tom, jak je spotřebič používán. Roční náklady na provoz běžného vysavače se však pohybují v poměrně přívětivých částkách okolo 150 Kč.

  Třída emisí prachu

  Tento údaj vyjadřuje čistotu vzduchu, který vysavač při práci vrací zpět do ovzduší. Konkrétně se jedná o množství prachu vyfukovaného zpět do okolí. Hodnotí se na stupnici od A (nejnižší emise prachu) po G (nejvyšší emise prachu). Tato informace je důležitá zejména pro alergiky a astmatiky, kteří jsou na zbytkový prach v ovzduší zvlášť citliví, a pro něž by měly být striktně vybírány spotřebiče se třídou A.

  Maximální hlučnost

  I v současné době je tichý chod u vysavačů stále sci-fi. Některé modely mohou být dokonce nepříjemně hlučné (i okolo 75–80 dB). Najdou se však spotřebiče s poměrně tichým chodem okolo 50 dB.

  Třída účinnosti čištění pro koberce

  Tento parametr vyjadřuje účinnost vysávání koberců, tedy množství nečistot, které je vysavač schopen z koberce sesbírat. Účinnost je přitom vyjádřena na škále A (nejúčinnější) až G (nejméně účinný). Obecně lze přitom říci, že většina vysavačů si s koberci poradí hůře. Přesto rozhodně nedoporučujeme volit spotřebič s nižší třídou než C.

  Třída účinnosti čištění pro tvrdé podlahy

  Další údaj, který uvádí množství nečistot, které je vysavač schopen odstranit z tvrdých podlah. Opět se uvádí na stupnici A–G. V tomto případě si však většina vysavačů poradí poměrně dobře, a za standard je považována třída A.

  Nezapomeňte si přečíst také podrobný článek o tom, jak vybrat vysavač.

  Energetický štítek trub a sporáků

  Trouby i sporáky mají stejný energetický štítek, jelikož v obou případech uvádí vlastnosti trouby. Nachází se na něm informace o typu trouby (elektrická/plynová), energetické třídě, objemu pečícího prostoru a spotřebě energie na jeden pečící cyklus (pro klasický ohřev a ohřev s ventilátorem).

  Za přípustné odchylky od uvedených hodnot pro trouby jsou v rámci hmotnosti, objemu a spotřeby energie (plynu) na jeden cyklus považovány hodnoty o 5 % vyšší než je uvedeno na štítku. Maximální hlučnost musí být stejná nebo nižší.

  Typ trouby

  Podle piktogramu v horní levé části štítku lze snadno zjistit, zda jde o elektrickou nebo plynovou troubu. Elektrický spotřebič je znázorněn s elektrickým kabelem, zatímco plynový s plamínkem.

  Energetická třída

  Pro trouby je vyhrazena energetická škála od A+++ (nejúspornější) do D (nejméně úsporné spotřebiče). Pokud pečete často, rozhodně sáhněte po úsporném modelu.

  Objem

  Objem pečícího prostoru trouby se odvíjí od množství a typu surovin, jež pečete a samozřejmě také od počtu strávníků. V případě, že plánujete péct krůtu nebo velké množství vánočního cukroví, případně v troubě připravujete pokrmy pro čtyř a vícečlennou rodinu, rozhodně sáhněte po spotřebiči s vnitřním objemem okolo 70 l a více.

  Spotřeba energie

  Spotřeba energie je uváděna v kWh na jeden pečící cyklus. Tato hodnota je přitom rozdělena do dvou kolonek, a to pro klasický ohřev (bez horkovzdušného pečení) a pro ohřev s ventilátorem (tato hodnota bývá vyšší).

  Pokud už vaše trouba dosluhuje a chtěli byste si pořídit novou, všechny potřebné informace najdete v tomto článku.

  Energetický štítek digestoří

  Také z energetického štítku digestoří neboli odsavačů par se můžete dočíst mnoho užitečných informací. Samozřejmostí je energetická třída, roční spotřeba energie, třída účinnosti proudění vzduchu, třída účinnosti osvětlení, třída účinnosti filtrace tuků a maximální hlučnost.

  Přípustné odchylky od uvedených hodnot zahrnují: vyšší o 5 % může být elektrický příkon digestoře, příkon osvětlovacího systému digestoře a průtok vzduchu. Maximální hladina hluku musí být stejná nebo nižší.

  Energetická třída

  Podobně jako u některých dalších domácích spotřebičů, i digestoře využívají různé stupnice energetických tříd. Setkat se tam můžete se škálami: A–G, A+–F, A++–E nebo A+++–D. Vždy je roto nutné sledovat, na jaké škále se daný model pohybuje.

  Roční spotřeba energie

  Roční spotřeba energie konkrétního modelu je vztažena k modelové situaci, kdy budete odsavač par používat zhruba hodinu denně a svítit s ní budete přibližně dvě hodiny denně. Tato hodnota se uvádí v kWh, pro výpočet roční spotřeby ji postačí vynásobit cenou za 1 kWh ceny elektřiny.

  Třída účinnosti proudění vzduchu

  Často se lze setkat také s přesnějším termínem „třída účinnosti proudění tekutin“. Ať už ale tento údaj nese jakékoli označení, vždy vypovídá o tom, jak efektivně dokáže digestoř odsávat vzduch, a to v závislosti na příkonu. Třída účinnosti proudění vzduchu se označuje na škále písmen od A (nejefektivnější) po G (nejméně efektivní odsávání).

  Třída účinnosti osvětlení

  Kromě odsávání nepříjemných pachů a par, slouží digestoř také jako osvětlení sporáku a pracovní plochy. Třída účinnosti osvětlení se uvádí opět na škále A–G a vypočítá se na základě poměru mezi průměrným osvětlením a jmenovitým příkonem osvětlovacího systému.

  Třída účinnosti filtrace tuků

  Při vaření se do ovzduší spolu s párou uvolňuje také nemalé množství tuků. Jejich efektivní filtrace proto patří mezi důležité funkce každé digestoře. Tato třída v podstatě popisuje, jak efektivně funguje tukový filtr, tzn, jak efektivně zachytává mastnotu. Nejlepších výsledků dosáhnete s třídou A, nejhorších s třídou G.

  Maximální hlučnost

  Hlučnost digestoří při chodu nebývá zrovna malá (obvykle se pohybuje okolo 55–70 dB). Pokud vaříte často a nechcete rušit okolí, rozhodně se zaměřte i na tento parametr.

  Přečtěte si podrobný článek o výběru digestoře spolu s recenzemi konkrétních výrobků.

  Energetický štítek zdrojů světla

  Energetické štítky světelných zdrojů (žárovek) jsou velmi jednoduché – obsahují pouze energetickou třídu (samozřejmě také barevnou škálu energetických tříd) a spotřebu energie v kWh za 1 000 hodin provozu.

  Energetická třída

  Barevná škála energetických tříd světelných zdrojů se pohybuje od A++ do E, přičemž třídy A++, A+, A spadají mezi LED žárovky, tedy mezi ty nejúspornější.

  Spotřeba energie

  Spotřeba energie dané žárovky se uvádí v kWh, a to konkrétně za 1 000 hodin provozu. Cenu spotřeby energie za 1 hodinu tedy můžete vypočítat vydělením 1 000, a poté vynásobením výsledku cenou za 1 kWh.

  Výběr správné žárovky nemusí být vždy snadný. Jak na to se dozvíte ZDE.

  Energetický štítek svítidel

  Štítky svítidel se nápadně podobají energetickým štítkům žárovek, s tím rozdílem, že na nich najdeme odlišné informace. Uveden je piktogram typu svítidla, škála energetických tříd (v níž jsou vyznačeny třídy kompatibilní a nekompatibilní) a energetická třída zdroje světla, který je dodáván od výrobce.

  Piktogram typu svítidla

  Podle podoby piktogramu lze odvodit, zda se jedná o svítidlo závěsné, stojací, stolní nebo integrované. Vedle tohoto piktogramu bývá obvykle uvedena také upřesňující věta, která může porobněji popisovat konkrétní typ svítidla, případně skutečnost, že svítidlo obsahuje zabudované LED zdroje světla.

  Škála energetických tříd

  Na rozdíl od ostatních spotřebičů může být škála energetických tříd pro svítidla rozdělena na třídy světelných zdrojů, které jsou s daným svítidlem kompatibilní a na třídy, které kompatibilní nejsou. Například pro LED svítidla budou kompatibilní pouze třídy A++, A+ a A, zbývající třídy (B–E) budou v takovém případě škrtnuty. A naopak u svítidel využívajících standardní žárovky budou škrtnuty třídy A++, A+, A.

  Energetická třída

  V pravém dolním rohu je uvedena konkrétní energetická třída zdroje světla (žárovky), s nímž se daný výrobek prodává. Tento údaj se hodí, pokud si chcete zakoupit náhradní žárovky.

  Ať už sháníte lampu do interiéru nebo osvětlení na zahradu, na našich stránkách vám ohledně výběru rádi poradíme.

  Energetický štítek kotlů

  V rámci kotlů je potřeba rozlišovat dva základní typy: kotle a kotle kombinované s ohřívačem vody. Na energetickém štítku se nachází piktogram pro vytápění (případně piktogram pro ohřev vody spolu se zátěžovým profilem), energetická třída, maximální hlučnost, jmenovitý výkon a případně také piktogram pro funkci kogenerace (funkce výroby energie) či piktogram, který informuje o tom, že spotřebič lze používat pouze mimo špičku.

  Piktogram pro vytápění

  Jedná se o piktogram zobrazující radiátor. Tuto značku najdete na všech štítcích kotlů, které jsou určeny k vytápění vnitřních prostor.

  Piktogram pro ohřívač vody a zátěžový profil

  Tento piktogram je vyobrazen na štítcích kotlů kombinovaných s ohřívačem vody (bojlerem). Piktogram i zátěžový profil je proto stejný jako u bojlerů (viz níže).

  Energetická třída

  Energetické třídy kotlů se pohybují na různých škálách (často A++ až G a A+++ až D). Čím výše, tím úspornější model. Pokud navíc jde o kotle kombinované s ohřívačem vody, na štítku najdete dvě škály energetických tříd (které jsou obvykle odlišné).

  Maximální hlučnost

  Kotle sice nepatří mezi nejhlučnější spotřebiče, jejich chod ale není ani příliš tichý (zhruba od 40 dB do 55 dB). Kotel ovšem bývá často umístěn v prostorách, které nepatří mezi obytné, tudíž míra hluku nemusí hrát při výběru velkou roli.

  Jmenovitý výkon

  Na štítku bývá uveden také jmenovitý tepelný výkon, a to případně včetně jmenovitého tepelného výkonu přídavného ohřívače vody. Tato hodnota se uvádí v kW a může být doplněna orientační mapkou Evropy se třemi klimatickými pásmy.

  Piktogram pro funkci kogenerace

  Pokud se na štítku nachází také piktogram pro funkci kogenerace, znamená to, že daný spotřebič je schopen vytvářet jak teplo, tak i energii.

  Piktogram práce pouze mimo špičku

  V případě kotlů s ohřívačem může být štítek doplněn také piktogramem, který upozorňuje na skutečnost, že je daný spotřebič schopen pracovat pouze mimo špičku.

  Pokud vás zajímá více informací o výběru nového kotle, můžete se inspirovat v našem článku.

  Energetický štítek ohřívačů vody / bojlerů

  Při čtení štíku ohřívačů vody neboli bojlerů je potřeba rozlišovat mezi modely konvenčními, solárními a s tepelným čerpadlem. U konvenčních bojlerů je na štítku uveden pouze piktogram pro ohřívač vody a zátěžový profil, energetická třída, maximální hlučnost (uvnitř, případně vně), roční spotřeba energie (v kWh nebo GJ), která je v případě solárních bojlerů doplněna mapou, na níž jsou vyobrazeny tři orientační zóny, a piktogram, který ukazuje na to, že je spotřebič schopen pracovat pouze mimo špičku (pouze u ohřívačů s tepelným čerpadlem).

  Piktogram pro ohřívač vody a zátěžový profil

  V horní levé polovině štítku se nachází piktogram zobrazující ohřívač vody. A v pravé dolní části piktogramu je uveden zátěžový profil (3XS, XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL nebo 4XL). V domácnostech nejčastěji používaný zátěžový profil je vyjádřen písmeny M, L a XL.

  Tento profil udává vhodné využití. Například spotřebiče s M profilem jsou vhodné pro provoz sprchy a dřezu, L profil je dostačující pro sprchu, vanu a dřez a bojlery s XL profilem zvládnou ohřev vody pro bezproblémový provoz sprchy, vany a několika umyvadel i dřezů.

  Energetická třída

  Co se týče energetických tříd účinnosti, vždy sledujte celou škálu (zobrazenou vlevo), jelikož se může lišit. Některé tyto stupnice zahrnují písmena od A (nejúspornější) do G (nejméně úsporná), jiné se pohybují od A+ do F.

  Maximální hlučnost

  Provoz bojlerů obvykle nebývá nijak hlučný, tato hodnota proto nepatří mezi nejdůležitější. Hlučnost se udává klasicky v dB a většinou se pohybuje okolo 15 dB. V některých případech se rozlišuje hlučnost ve vnitřním prostředí (označeno piktogramem uvnitř) a/nebo ve venkovním prostředí (označeno piktogramem vně).

  Roční spotřeba

  Roční spotřeba konkrétního bojleru je uvedena v kWh nebo GJ. V případě, že jde o solární bojlery je tento údaj doplněn orientační mapou Evropy, která vyobrazuje tři hlavní zóny, k nimž uvádí také orientační hodnoty roční spotřeby.

  Piktogram práce pouze mimo špičku

  V případě ohřívačů s tepelným čerpadlem může být štítek doplněn také piktogramem, který ukazuje na to, že je daný spotřebič schopen pracovat pouze mimo špičku.

  Rádce, který vás provede výběrem nejlepšího bojleru, najdete ZDE. Součástí článku jsou také recenze vybraných bojlerů.

  Energetický štítek klimatizačních jednotek

  V případě klimatizací je potřeba rozlišovat mezi štítky pro klimatizační jednotky, které disponují pouze funkcí chlazení, a těmi, které umožňují také funkci vytápění. Rozdíl však není nijak markantní.

  Na štítku klimatizací se nachází označení, zda jde o typ pouze s funkcí chlazení nebo i s funkcí vytápění, energetická třída, jmenovitý výkon chlazení (a/nebo vytápění), energetická účinnost chlazení (případně vytápění), spotřeba energie za 60 minut a maximální hlučnost.

  Typ klimatizace

  V horní části štítku se nachází piktogram určující, o jaký typ klimatizační jednotky jde. Zkratka „EER“ a modrý piktogram větráku znamená chladící funkci, písmeny „COP“ a červeným piktogramem větráku je znázorněna funkce vytápění. Pokud se na štítku nachází obě vyobrazení, znamená to, že daný model disponuje oběma funkcemi.

  Energetická třída

  Výrobci klimatizačních jednotek obvykle využívají škálu energetických tříd A+++ až D, setkat se však lze i s odlišnými stupnicemi A–G, A+–F nebo A++–E. V každém případě vždy zkontrolujte, na jaké škále se energetická třída daného spotřebiče pohybuje.

  Jmenovitý výkon chlazení/vytápění

  Jmenovitý výkon se týká jak funkce chlazení, tak případně i vytápění. Uvádí se v kW a v podstatě lze říci, že čím je vyšší, tím lépe (tím účinnější je klimatizační jednotka). Rozhodně se nevyplatí investovat do klimatizací se jmenovitým výkonem nižším než 2 kW. Jmenovitý výkon nejvýkonnějších modelů přitom přesahuje 4,5 kW.

  Energetická účinnost chlazení/vytápění

  Energetická účinnost značí poměr výkonu a příkonu klimatizační jednotky. Energetická účinnost chlazení je označena zkratkou „EER“, účinnost vytápění „COP“. U této hodnoty opět platí, že čím je vyšší, tím lépe. Pro představu – nejúčinnější modely přesahují hodnotu 3,5 EER (COP).

  Spotřeba energie

  Vzhledem k velmi individuálnímu využití klimatizací v průběhu roku, je spotřeba elektrické energie uváděna za 1 hodinu.

  Maximální hlučnost

  Klimatizace obvykle bývají součástí místností, v nichž se vyskytuje nemalé množství lidí, důraz na tichý chod je proto na místě. Maximální hlučnost v dB zjistíte z energetického štítku. Ty nejtišší modely přitom vydávají hluk okolo 50 dB, hlučnější pak přibližně 60 dB.

  Pokud v dohledné době plánujete koupi nové klimatizace, doporučujeme vám ke čtení našeho rádce, v němž se dozvíte vše potřebné.

  Energetický štítek větracích jednotek

  Větrací jednotky pomáhají s výměnou vzduchu v obytných ale i dalších prostorách, čímž mj. efektivně brání vzniku plísní. Tyto spotřebiče také mohou kombinovat funkci větrání a vytápění.

  Jednat se může buď o jednosměrné nebo obousměrné modely. Obousměrné větrací jednotky jsou přitom na rozdíl od jednosměrných vybaveny také ventilátory přivádějícími vzduch zvenčí, čímž dochází k cirkulaci vzduchu mezi vnitřním a vnějším prostředím.

  Energetický štítek větracích jednotek je velmi strohý. Obsahuje pouze údaje o energetické třídě, maximální hlučnost a maximální průtok vzduchu (buď pouze ven nebo i dovnitř).

  Energetická třída

  Přesněji energetická třída účinnosti, díky níž je daný spotřebič zařazen do jedné z energetických tříd, udává množství spotřebované elektrické energie. Vzhledem k tomu, že větrací jednotky obvykle bývají v chodu neustále a jejich energetická náročnost není zanedbatelná, doporučujeme volit spotřebiče pohybující se v energetické třídě A+ (nejúspornější). Setkat se můžete se škálou A+ až G.

  Maximální hlučnost

  Pokud je větrací jednotka součástí obyvatelného prostoru, důležitá je také míra hluku, který vzniká při chodu tohoto spotřebiče. Ta je uvedena klasicky v dB a obvykle se pohybuje podle velikosti a účinnosti jednotky okolo 40–60 dB.

  Maximální průtok vzduchu

  Podle velikosti větrané místnosti (objektu) přihlédněte také k informaci o maximálním průtoku vzduchu. Ten se uvádí v m³/h. Je-li na štítku pouze jedna šipka (směřující vzhůru), jde o jednosměrný model, pokud jsou uvedeny šipky dvě (směřující vzhůru i dolů), jedná se o větrací jednotku obousměrnou. Ve druhém případě se proto informace o maximálním průtoku vzduchu týká jak vzduchu odčerpaného, tak i nasátého.

  zpět nahoru ↑

  Jak vypočítat spotřebu energie jednotlivých spotřebičů

  Při výpočtu roční spotřeby doporučujeme používat vždy kalkulačku a zaměřit se na všechny informace týkající se spotřeby, a to elektřiny (plynu) i vody (pokud je spotřebovávána). Není totiž neobvyklé, že levnější spotřebič vás po roce provozu může přijít dráž než spotřebič s dvojnásobnou pořizovací cenou.

  Jak tedy spočítat celkové náklady? Doporučujeme sečíst pořizovací i provozní cenu. Například kupujete-li pračku energetické třídy A+, jejíž pořizovací cena je 4 900 Kč, životnost se pohybuje zhruba okolo 10 let a z energetického štítku vyčtete roční spotřebu 166 kWh elektřiny a 9 150 litrů vody, celkové náklady činí 19 786 Kč (provozní náklady za 10 let: 14 886 Kč při ceně energií 4,34 Kč / 1 kWh a vody 0,084 Kč / 1 l).

  Vzoreček je následující:

  pořizovací cena + (životnost) počet let x (roční spotřeba elektřiny x cena za 1 kWh + roční spotřeba vody x cena vody za 1 l) = celkové náklady

  Podobná pračka (stejné rozměry, spotřeba vody i energie), avšak o třídu nižší (tedy s energetickou třídou A) vás však ve výsledku může vyjít až o 20 % dráž. Vždy je proto vhodné spočítat celkové náklady.

  Pokud chcete mít o spotřebě energie zcela jasno, doporučujeme si za několik stokorun pořídit měřič elektrické energie. Díky němu lze zcela přesně zjistit například to, kolik energie spotřebuje pračka během vašeho oblíbeného pracího cyklu. Tímto způsobem lze nejpřesněji zjistit celkové roční náklady.

  zpět nahoru ↑

  Proč je důležité znát energetickou náročnost domácích spotřebičů

  Mít přehled o tom, kolik spotřebiče ve vaší domácnosti přibližně spotřebují energie, je dobré hned z několika důvodů. Zaprvé můžete snadno přijít na to, jak ušetřit, jelikož přesně víte, který spotřebič je na svůj provoz nejnáročnější. Navíc můžete pomocí krátkého výpočtu přijít také na to, kdy se vám vyplatí starší spotřebič vyměnit za nový a úspornější model.

  Zadruhé pomocí přehledu o energetické náročnosti domácích spotřebičů snadno zjistíte přibližnou výši záloh za elektřinu. To oceníte zejména po přestěhování do nového domu nebo bytu, po rekonstrukci nebo při výměně většího množství spotřebičů.

  zpět nahoru ↑

  Co je to ekodesign

  Mluvíme-li o energetických štítcích a spotřebě energie, rozhodně je na místě zmínit také tzv. ekodesign. O co se jedná?

  Velmi zjednodušeně řečeno je ekodesign soubor vlastností výrobku, které mají minimalizovat negativní dopady daného výrobku na životní prostředí (může se jednat například o zjednodušení výrobních postupů nebo použití snadno recyklovatelných materiálů).

  V rámci energetických štítků nás bude zajímat zejména energetická účinnost (tedy schopnost šetřit energii). Smyslem zavedení ekodesignu je totiž také podpora snižování energie ve fázi používání výrobku.

  Dobrou zprávou je, že ekodesign (jako soubor parametrů) musí dodavatel (případně výrobce nebo dovozce) u konkrétního výrobku při uvedení na trh (nebo do provozu) vždy dodržet. Česká republika vložila tyto požadavky do novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií (§ 8a) a do vyhlášky č. 319/2019 Sb. o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie.

  Jak vám tento test pomohl? Budeme rádi, když ho ohodnotíte hvězdičkami.

  4.5/5 13 hodnocení

  Přihlašte se do newsletteru a
  získejte super tipy do emailu

  Pravidelně zhruba 1 až 3 krát měsíčně vám pošleme skvělé tipy na nakupování, nové testy a nejlepší recenze.

  Co můžete čekat?

  1. Tipy na opravdu dobré nákupy (vybíráme jen to, co bychom poslali sami sobě)
  2. Výhodné nabídky a slevy (vybereme jen ty opravdu dobré)
  3. Rady k nakupování
  4. Nové recenze produktů
  5. Nové srovnávací testy
  6. Tyto e-maily jsou zdarma
  7. Neposíláme spam, ani obchodní nabídky třetích stran

  Načítáme ...

  Děkujeme za přihlášení do newsletteru. Teď ještě mrkněte do emailu a potvrďte, že jste o zařazení do newsletteru požádali opravdu vy. 🙂

  Pro info si přečtěte naše zásady osobních údajů a GDPR.

  Sledujte nás na sociálních sítích

  Na FB, Instáč a Twitter píšeme novinky o nakupování na internetu a zajímavé tipy, které na covybrat.cz nenajdete.

  Budeme rádi za vaše názory a připomínky

    Napište svou recenzi

    Před odesláním komentáře byste měli vědět jak pracujeme s vašimi osobními údaji. Důvodem pro zpracování osobních údajů je náš oprávněný zájem. Jsme správci osobních údajů a chráníme je v souladu se zákonem 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů a s principy obsaženými ve směrnici EU č. 95/46/EC (GDPR). Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email je neveřejný a pro jiné účely ho nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]

    Covybrat.cz
    Logo