Recenze Catler ES 4050

Poměrně obyčejný kávovar, který však není k dostání za obyčejnou cenu. Vzhledem k jeho ceně není vybaven žádnými funkcemi navíc. Nemůžete si nastavit teplotu ani tvrdost vody, nebo automatické vypnutí. Kávovar je vhodný spíše pro nenáročné uživatele, kteří se však musí připravit na to, že se budou muset naučit dobře našlehat mléko, tato činnost totiž neprobíhá automaticky. Zajímají vás další informace? Přečtěte si je v naší recenzi.

Parametry

Typpákový
Parní tlak15 bar
Příkon1600 W
Displejne
Velikost nádobky na vodu1,8 l
Ovládánímechanické
Parní tryskaano
Samočištěníne
Odvápňováníano
Nahřívací plocha pro šálkyano
Příprava dvou šálků narázano
Zásobník na mlékone
Šlehání mlékaruční
Výdej horké vodyano
Standbyne
Výškově nastavitelná plochane
Nastavení množství kávyano
Nastavitelná teplota vodyne
Použití mleté kávyano
Integrovaný mlýnek na kávune
Zásobník na kávune
Zásobník na odpadne

Ovládání

Ovládání spotřebiče je snadné. Na ovládacím panelu najdete celkem 2 tlačítka a 1 otočný volič.
 • Power – tlačítko slouží k zapnutí a vypnutí přístroje. Během toho, kdy se kávovar nahřívá na provozní teplotu, tlačítko bliká. Jakmile je přístroj připraven k práci, všechna tlačítka stále svítí.
 • Select – tlačítko slouží pro výběr mezi výdejem páry nebo horké vody.
 • Otočný volič – slouží pro výdej kávy, horké vody nebo páry.
Pro snadné napěnění mléka je tryska na pravé straně otočná o 360 °C, aby práce s ní byla co nejsnadnější. Než spotřebič spustíte, umístěte do zásobníku na vodu filtr. Ještě před tím ho však ponořte na 5 minut do nádoby s vodou, poté opláchněte pod tekoucí vodou, opláchněte nerezové sítko v plastovém filtru a vložte ho do páky. Na filtru si nastavte datum + 2 měsíce dopředu. Poté filtr dobře zasuňte do zásobníku s vodou a ten umístěte ze zadní strany do kávovaru. Před prvním použitím je dobré kávovar propláchnout horkou vodou, abyste ho zbavili případných nečistot, které se dovnitř mohly dostat při výrobě. Propláchnutí provedete tak, že jakmile je přístroj připraven v pohotovostním režimu, otočíte voličem na levou stranu k výdeji kávy (ikona se šálkem), volič na této straně nechte asi 30 vteřin. Poté jej otočte na opačnou stranu (ikona páry a kapky-horká voda), tam jej ponechte asi 10 vteřin. Tyto kroky můžete několikrát zopakovat. Jak připravit kávu Kávovar má 2 páry sítek. Jeden pár má jednoduché dno, druhý pár má dvojité dno. Pokud si před přípravou kávy kávová zrna čerstvě melete, použijte sítka s jednoduchým dnem. Pokud pro přípravu používáte již namletou kávu, použijte sítka s dvojitým dnem. Dvojité dno optimalizuje extrakci kávy i tvorbu pěny, a to bez ohledu na to, na jaký stupeň hrubosti byla káva namleta, jak byla nadávkována a jak upěchována. Pokud si kávu melete sami, měli byste si umět nastavit optimální stupeň hrubosti. Pokud bude káva namletá příliš najemno, bude přes ni voda protékat příliš pomalu a výsledná chuť bude hořká, káva bude tmavá a pře-extrahovaná. Pokud kávu namelete příliš na hrubo, voda přes ni proteče příliš rychle, takže nedojde k optimální extrakci a káva bude mít jen velmi slabou chuť. Do sítka nasypte kávu a upěchujte tamperem. Ten je vložený v levé straně kávovaru, funguje na magnet, takže je možné ho z přístroje vyndat, a poté vrátit zpět na místo. Správnou dávku kávy poznáte tak, že spodní hrana tamperu je po utlačení zarovnaná s horním okrajem sítka v páce. Na tamper byste měli vyvinout stálý tlak o síle asi 15-20 kg. Páku se sítkem nasaďte do spařovací hlavy a otočte jím, dokud neucítíte odpor (začněte tím, že páka bude směřovat k nápisu Insert, pak točte po směru šipky). Páka musí ve spařovací hlavě dobře držet. Nyní už jen stačí otočit otočným voličem do polohy výdeje kávy. Kávu byste měli extrahovat přibližně 30 vteřin. Jakmile vám bude objem kávy v šálku stačit, otočte volič do polohy I. Tím se extrakce kávy zastaví. Na přípravu jednoho šálku kávy se doporučuje zhruba 30 ml vody, pro dva šálky je to dvakrát tolik, tedy 60 ml. Jak napěnit mléko Do džezvy, která je součástí balení, nalijte mléko. Mějte na paměti, že jeho objem se během šlehání zvětší. Je tedy dobré konvičku plnit do označení „V“. Před tím, než do mléka vložíte parní trysku, otočte voličem do polohy výdeje páry a horké vody (ikony pára a kapka vody). Kontrolka u nápisu Steam se rozsvítí. Nyní počkejte několik sekund, než se začne tvořit pára. Ovladač vraťte zpět do polohy I. Tím zabráníte, aby až položíte trysku do mléka, mléko vystříklo. Páru je možné pozastavit jen na 8 sekund, takže jednejte rychle. Jakmile trysku vložíte do mléka, opět otočte volič do polohy výdej páry a horké vody. Nyní začne z trysky vycházet pára, kterou se začne mléko ohřívat a pěnit. Až bude mléko dostatečně napěněné, otočte volič do polohy I a trysku vyndejte. Trysku byste měli ponořit 1-2 cm pod hladinu mléka pod úhlem 45°. Až se mléko začne točit ve směru hodinových ručiček a spirálově otáčet, povysuňte trysku těsně pod hladinu mléka. Tím se do mléka dostanou vzduchové bublinky. Jakmile dosáhnete požadovaného objemu, ponořte trysku hlouběji, aby se prohřála i spodní část. Mléko by mělo být 60-65 °C, což poznáte podle dotyku. Džezva by vás neměla pálit. Jakmile odložíte nádobku s mlékem a pára je zastavená, dejte trysku nad odkapávací misku a pročistěte ji krátce párou. To provedete otočením voliče na stranu páry. Trysku utřete vlhkou utěrkou. S nádobkou s mlékem klepněte o pracovní desku, abyste odstranili přebytečné bublinky, s mlékem zatočte a vlijte do kávy. Tato část musí být provedena rychle, aby z mléka nezačala mizet pěna. Jak na výdej horké vody Horká voda z kávovaru vytéká parní tryskou. Pomocí tlačítka Select zvolte možnost horké vody. Svítící kontrolka u nápisu Hot Water se rozsvítí. Pro spuštění výdeje horké vody, otočte voličem doprava na symboly páry a horké vody. Pro vypnutí funkce otočte voličem do polohy I. Automatické vypouštění horké vody Pro rychlou přípravu kávy ihned po použití horké vody nebo páry, nemusíte čekat, až se voda nahřeje na optimální teplotu pro přípravu kávy. Pokud používáte horkou vodu nebo páru, je provozní teplota vody vyšší, než při přípravě kávy. Pokud byste kávu připravovali touto příliš horkou vodou, mohla by se spálit a jejich chuť by nebyla vyrovnaná. Díky automatickému vypouštění horké vody se voda vypustí do odkapávací misky a kávu už připravujete z vody, která je optimální pro přípravu nápoje s co nejlepší chutí.

Nastavení

Kávovar nemá žádné veličiny, které by bylo potřeba nastavovat.

Čištění

Jak vyčistit spařovací hlavu a páku Aby chuť vaší kávy byla opravdu co nejlepší, musíte kávovar správně udržovat. Před každou přípravou kávy, nechte spařovací hlavou protéct trochu horké vody. To provedete tak, že do spařovací hlavy nenasadíte páku s filtrem , ale necháte přes ni jen protéct horkou vodu. Stačí tedy otočit voličem doleva pro dávkování kávy. Díky tomu dojde k odstranění zbytků kávy z předchozí přípravy. Navíc stabilizujete teplotu hlavy před samotnou extrakcí, což je velmi důležité pro výslednou chuť nápoje. Pokud chcete pročistit páku, vložte ji i se sítkem bez kávy do spařovací hlavy a nechte jí protéct horkou vodu. Sítko po každé extrakci kávy propláchněte vodou, aby v něm nezůstaly zbytky. Pokud zůstanou kanálky ucpané, můžete je pročistit jehlou nebo rozpustit tabletu ve vodě a sítka v ní nechat odmočit. Čištění kávovaru Pokud kávovar používáte pravidelně, je potřeba, pro zachování dobré chuti kávy, ho vyčistit pokaždé po 2-3 měsících. Jak na to?
 • Přístroj musí být zapnutý tlačítkem POWER.
 • Do páky vložte silikonové sítko.
 • Do silikonového sítka vložte čistící tabletu, měla by být umístěná na středu.
 • Páku připevněte do spařovací hlavy stejným postupem, jako když chcete extrahovat kávu.
 • Otočným voličem otočte doleva na symbol pro přípravu kávy po dobu asi 20 vteřin, poté vraťte volič do polohy I.
Tyto kroky zopakujte zhruba 3x, dokud se tableta zcela nerozpustí. Jak spotřebič odvápnit Aby kávovar spolehlivě fungoval, je dobrého ho kromě čištění, také pravidelně odvápňovat. Interval se doporučuje stejný jako u čištění, tedy každé 2-3 měsíce. Odvápňovací prostředek připravte pomocí návodu na obalu, nebo v manuálu.
 • Proces odvápňování se začíná tím, že je kávovar vypnutý, a to nejen tlačítkem Power, ale také ze sítě.
 • Ze zásobníku na vodu vytáhněte filtr a zásobník naplňte roztokem.
 • Poté kávovar připojte do elektřiny a zapněte napájení.
 • Pod spařovací hlavu a trysku umístěte dostatečně velkou nádobu, která bude zachytávat vytékající vodu.
 • Stiskněte tlačítko Power a ujistěte se, že otočný volič je v pozici I.
 • Otočným ovladačem otočte doleva, do pozice přípravy kávy. Spařovací hlavou, bez páky, nechte protéct asi polovinu odvápňovací směsi.
 • Poté otočte voličem doprava pro přípravu páry a horké vody a zbytek roztoku nechte protéct přes parní trysku. Až voda přestane vytékat, otočte volič do polohy I.
 • Zásobník na vodu důkladně vypláchněte od vody s roztokem a naplňte čerstvou vodou.
 • Touto čerstvou vodou kávovar propláchněte. Proplachování čerstvou vodou probíhá stejným postupem, jako při protékání vody s odvápňovacím roztokem. Polovinu vody nechte protéct přes spařovací hlavu, druhou polovinu přes trysku. Pak je kávovar připraven k použití.
Jak udržovat parní trysku Pokaždé, když budete šlehat mléko, očistěte parní trysku. Trysku dejte nad odkapávací misku a nechte jí projít trochu páry. Následně trysku otřete vlhkou utěrkou. Každý den byste měli otvor na páru pročistit jehlou, zakončení trysky odšroubovat a nechat přes noc ležet v horké vodě. Poté ji opět nasaďte na trysku. Nezapomeňte také pravidelně vylévat odkapávací misku. Na včasné vylití vás upozorní indikátor. Misku můžete umýt v teplé vodě houbičkou a prostředkem na nádobí. Misku i mřížku je možné umývat i v myčce. Kromě toho také čas od času očistěte zásuvku na příslušenství. K tomu vám postačí vlhká houbička.

Funkce

Kávovar nemá žádné speciální funkce kromě automatického vypouštění vody.

Jak připravuje kávu

Kávovar je, co se týče obslužnosti velmi jednoduchý. Vzhledem k tomu, že si na něm nemůžete v podstatě nic nastavit, nedisponuje žádnými tlačítky ani funkcemi navíc. Jediné, co můžete ovlivnit, je objem kávy v hrníčku. Z výroby totiž není kávovar předem nastavený na automatické vydání vody. Proto je jen zcela na vás, zda si necháte „natéct hodně nebo málo“ kávy. Z kávovaru máme rozporuplné pocity, sice není složitý na ovládání, takže je vhodný pro nenáročné uživatele, na druhou stranu nemá ani automatické našlehání mléka, takže se tento úkon budete muset naučit sami. A abyste vytvořili kvalitní pěnu na cappuccinu, to chce cvik. Takže obecně můžeme říct, že kávovar se snadno ovládá, ale příprava mléčné pěny vyžaduje trénink. Kávovar můžeme zařadit do nižší střední cenové třídy. Není nejdražší, ale také jeho cena není úplně nezanedbatelná, a tak nás překvapilo, že kávovar uživatele sám neupozorní na to, kdy je potřeba ho odvápnit nebo provést čištění. Navíc v kávovaru není možné ani nastavit tvrdost vody. Musíte si tedy údaje o čištění a odvápnění poznačit do kalendáře. Údržba by se měla provádět jednou za 2-3 měsíce. Odvápnění ani čištění naštěstí není příliš náročné, takže ho podle návodu zvládne snad úplně každý. Kávovar také nemá integrovaný mlýnek, takže kávu je možné připravovat buď z kupované namleté kávy, nebo si budete muset pořídit externí kávomlýnek, na kterém si před přípravou kávová zrna namelete. Líbí se nám, že i přes to, že je zásobník na vodu v zadní části kávovaru, takže nevidíte na úroveň hladiny, výrobce myslel na snadné manipulování. Poměrně velký zásobník na 1,8 l vody má praktickou úchytku v horní části, takže ho snadno z kávovaru vyndáte, aniž byste celý přístroj museli otáčet. Výhodou je také o 360°otočná parní tryska, kterou si můžete pohodlně nasměrovat do nádobky s mlékem. Prakticky je také vyřešena zásuvka na filtry a další příslušenství, která se nachází za odkapávací miskou, se kterou může být spojena. Pokud k ní bude připojena, vyndáte misku i zásuvku najednou. Praktické je také uchycení tamperu, který v přístroji drží pomocí magnetu, takže je vždy po ruce a má svoje stálé místo, a tak ho nikdy nebudete hledat. Nevýhodu spatřujeme v nízké váze přístroje, protože v momentě, kdy na spařovací hlavu nasazujete páku, budete si muset kávovar přidržet, aby se vám neprotáčel a páka tak mohla být bezpečně spojena se spařovací hlavou. Tlak páry bohužel nejde regulovat, takže mléko se doporučuje šlehat jen v nádobce, která je součástí balení. V menší by vám šlehání mohlo dělat potíže. Velkou výhodou je 3letá záruka, kterou po zaregistrování můžete získat přímo od výrobce. Oceníte také velký příkon, kterým kávovar předčí i lepé vybavené konkurenční stroje. Díky němu je na provozní teplotu připraven za krátkou dobu.

Zkušenosti

 • Pokud je kávovar v provozu nepřetržitě 30 minut, nechte jej před dalším použitím na 5 minut vychladnout.
 • Vodní filtr není součástí balení a je potřeba ho dokoupit zvlášť.
 • Odkapávací misku a mřížku je možné mýt v myčce.
 • V současnosti model najdete pod názvem Sage BES810
 • Možnost prodloužení záruky na 3 roky.
 • Teplota vody v kávovaru je nastavená na 92 °C.
Zjistit cenu Tipy a triky pro výběr pákového kávovaru si přečtěte ještě před výběrem. Článek je plný informací, které vám pomohou správně si vybrat.
Přihlašte se do newsletteru a
získejte super tipy do emailu

Pravidelně zhruba 1 až 3 krát měsíčně vám pošleme skvělé tipy na nakupování, nové testy a nejlepší recenze.

Co můžete čekat?

 1. Tipy na opravdu dobré nákupy (vybíráme jen to, co bychom poslali sami sobě)
 2. Výhodné nabídky a slevy (vybereme jen ty opravdu dobré)
 3. Rady k nakupování
 4. Nové recenze produktů
 5. Nové srovnávací testy
 6. Tyto e-maily jsou zdarma
 7. Neposíláme spam, ani obchodní nabídky třetích stran
Načítáme ...

Děkujeme za přihlášení do newsletteru. Teď ještě mrkněte do emailu a potvrďte, že jste o zařazení do newsletteru požádali opravdu vy. 🙂

Pro info si přečtěte naše zásady osobních údajů a GDPR.

6 Total Score
Catler ES 4050

Kávovar má velmi snadné ovládání a jeho výhodou je velký příkon. Díky němu se rychle zahřeje na provozní teplotu, takže na přípravu kávy nemusíte dlouho čekat. Kávovar nemá možnost, kromě objemu kávy v hrníčku, téměř žádného individuálního nastavení. Zkrátka jím vytvoříte dobré espresso. To je všechno.

6Hodnocení Covybrat.cz:
Ovládání
6
Funkce
6
7.5Hodnocení od lidí:
Ovládání
10
Funkce
5
Přidejte váš dotaz nebo recenzi  |  Hodnocení lidí

Sledujte nás na sociálních sítích

Na FB, Instáč a Twitter píšeme novinky o nakupování na internetu a zajímavé tipy, které na covybrat.cz nenajdete.

Kategorie:

3 Comments
Všechny Nejpřínosnější Nejlepší hodnocení Nejhorší hodnocení Přidejte váš dotaz nebo recenzi
 1. 3.75
  Ovládání
  100
  Funkce
  50

  Používáme tento přístroj déle než rok, prakticky denně.Naucili jsme se s ním pracovat velmi rychle.Obsluha není složitá.Jen napěnění mléka chce cvik.Ale pomůže nadobku s mlékem na chvíli dát do mrazáku před napenovanim.Pro svou poctivou konstrukci a spolehlivý bezproblémový provoz si získal naše srdce víc než dražší kavovary se spoustou funkcí a velkou poruchovostí.

  + PLUSY: Kvalitní kávovar za slušné peníze
  - MÍNUSY: Neintegrovany mlýnek
  Přínosné(0) K ničemu(0)You have already voted this
 2. V recenzii je veľká chyba: Na přípravu jednoho šálku kávy se doporučuje zhruba 30 g kávy, pro dva šálky je to dvakrát tolik, tedy 60 g. Tak to by bola pecka si urobiť jednu šálku kávy z 30 g kávy. A kam by sa to tak asi nasypalo také množstvo kávy, do akého sitka? Vie si autor článku predstaviť koľko to je 30 g kávy? A na dve šálky 60 g? Tak to by bolo treba prerobiť kávovar.

  Přidejte váš dotaz nebo recenzi

  Před odesláním komentáře byste měli vědět jak pracujeme s vašimi osobními údaji. Důvodem pro zpracování osobních údajů je náš oprávněný zájem. Jsme správci osobních údajů a chráníme je v souladu se zákonem 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů a s principy obsaženými ve směrnici EU č. 95/46/EC (GDPR). Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email je neveřejný a pro jiné účely ho nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na poradime@covybrat.cz.

  Vaše hodnocení

  Covybrat.cz
  Logo