Recenze DeLonghi ECAM 350.15 B

Jsme profíci, nevěříme marketingovým slibům a nezávisle recenzujeme a srovnáváme produkty. Když nakoupíte skrze naše odkazy, můžeme získat malou odměnu, která ale nezvyšuje cenu vašeho nákupu.

Kávovar DeLonghi ECAM 350.15 B nabídne konzumentům kávy dostatečně velký zásobník na vodu a snadné ovládání. Díky výstražným ikonám nemusíte sledovat stav vody ani míru kávové sedliny v odpadním zásobníku. Přístroj vás na doplnění nebo údržbu upozorní sám. Kávovar má širokou nabídku nastavení, ale nemá displej, takže při programování bude potřeba nakukovat do manuálu. Zjistěte, jaké výhody a nevýhody tento přístroj má.

Parametry

Typautomatický
Parní tlak15 bar
Příkon1450 W
Displejne
Velikost nádobky na vodu1,8 l
Ovládánímechanické
Parní tryskaano
Samočištěníano
Odvápňováníano
Nahřívací plocha pro šálkyne
Příprava dvou šálků narázano
Zásobník na mlékone
Šlehání mlékaruční
Výdej horké vodyano
Standby režimano
Výškově nastavitelná plochaano
Nastavení množství kávyano
Nastavitelná teplota vodyano
Použití mleté kávyano
Integrovaný mlýnek na kávuano
Zásobník na kávuano
Zásobník na odpadano

Ovládání

Tento automatický kávovar umožňuje pokročilá nastavení, proto mají některá tlačítka kromě svojí základní funkce, také funkci v režimu menu. K celkovému zapnutí a vypnutí přístroje, slouží hlavní spínač na zadní straně, který je označený písmeny O/I. Hlavním spínačem kávovar nikdy nevypínejte, pokud není vypnutý kulatým tlačítkem Stand-by. Pro uvedení do chodu, slouží kulaté tlačítko Stand-by, které najdete v horní části kávovaru nad displejem. Ovládací panel První řádka zahrnuje výstražné ikony:
 • ikona teploty – bliká při procesu nahřívání kávovaru. Jakmile je připraven na provozní teplotu, teploměr zhasne a rozsvítí se ostatní tlačítka,
 • ikona zásobníku na sedliny – upozorní vás na situaci, kdy je potřeba zásobník správně zasunout, nebo vysypat, protože je plný,
 • ikona zásobníku na vodu – bliká v případě, že je potřeba zásobník správně zasunout, nebo je nutné doplnit vodu,
 • ikona výstražného trojúhelníku – upozorňuje na hlášky, které souvisí s chodem přístroje. Pro podrobnější informace je nutné si prostudovat manuál,
 • ikona odvápnění – svítí během odvápňovacího procesu. Pokud je nutné provést odvápnění, ikona se rozbliká.
Druhá řádka zahrnuje ikony:
 • ikona pro přípravu z mleté kávy – jedná se o nastavení v případě, že se rozhodnete připravit si kávu z předem namleté kávy a nebude využívat integrovaný mlýnek,
 • ikony pro sílu aroma – velikostně odstupňované ikony kávových zrnek, které odkazují k nastavení síly aroma. Tyto ikony v rozhraní menu slouží také k nastavení teploty a tvrdosti vody, nebo k nastavení automatického vypnutí a podobně.
Třetí řada:
 • ikona pro volbu aroma – tlačítko, které slouží k nastavení síly aroma a dalších veličin v rozhraní menu.
Čtvrtá řada zahrnuje tlačítka:
 • tlačítko pro výdej kávy espresso,
 • tlačítko pro volbu přípravy 2 šálků najednou,
 • tlačítko pro přípravu kávy espresso lungo.
Pátá řada zahrnuje tlačítka:
 • tlačítko pro výdej kávy,
 • tlačítko pro výdej kávy long.
Šestá řada zahrnuje tlačítka:
 • tlačítko páry (ESC) – toto tlačítko je nutné zmáčknout v případě, že potřebujete, aby parní tryska vydávala páru. V rozhraní menu slouží toto tlačítko pro výstup z menu,
 • tlačítko s kapkami (OK) – slouží pro provedení vyplachování. V rozhraní menu slouží k potvrzení vybraného nastavení.
V levé horní části najdete otočný volič, který slouží pro výdej horké vody nebo páry. Před prvním použitím musíte nechat kávovarem protéct určité množství horké vody. Proto naplňte zásobník vodou (do rysky MAX) a pod parní trysku umístěte nádobu na nejméně 100 ml. Blikající ikona páry označuje, abyste otočili otočným voličem do polohy otevřeno. Z trysky vyteče voda, jejíž výdej se automaticky zastaví. Otočný volič zavřete do polohy O. Po tomto procesu, můžete kávovar zapnout kulatým tlačítkem Stand-by. Přístroj je z výroby naprogramován tak, že při každém vypnutí se automaticky propláchne. Propláchnutí je provedeno i při vypínání, pokud jste v kávovaru připravili nějakou kávu. Jak provést vyplachování Manuální vyplachování se hodí v případě, že kávovar 3-4 dny nepoužíváte. Vyplachování je prováděno horkou vodou, takže zároveň zahřívá vnitřní okruh přístroje.
 • Pod dávkovač kávy a horké vody položte nádobu, která bude mít větší objem než 100 ml.
 • Stiskněte tlačítko s nápisem OK, začne vytékat horká voda, která kávovar vyčistí a zároveň zahřeje vnitřní okruh.
 • Pro zastavení vytékání vody znovu stiskněte tlačítko OK.
Jak připravit kávu z mleté kávy Pokud si chcete připravit kávu z již předem namleté kávy, kterou jste si koupili třeba v obchodě, využijte zásobník pro mletou kávu, který se nachází v horní části, tam, kam se sypou i kávová zrna. Zásobník na mletou kávu je maličký a káva se do něj vkládá víčkem, které je umístěno v horní části kávovaru. Pro přípravu z předem namleté kávy, stiskněte na ovládacím panelu několikrát ikonu se symbolem pro ovládání aroma, dokud se nerozsvítí kontrolka s odměrkou kávy. Do zásobníku na mletou kávu vkládejte vždy jen 1 doměrku, ze které je možné připravit jen 1 šálek kávy různých typů, podle toho, co kávovar nabízí (espresso, lungo…). Jak zastavit extrakci kávy a jak zvýšit její objem Pokud si přejete během přípravy kávy její extrakci přerušit dřív, než je automaticky nastaveno, stiskněte to samé tlačítko, které jste stiskli pro volbu přípravy kávy. Pokud chcete objem kávy v hrníčku po extrakci zvýšit, stačí během 3 vteřin podržet stisknuté jakékoliv tlačítko pro výdej kávy. Jak připravit cappuccino Do většího hrnečku si připravte kávu, poté našlehejte mléko.
 • Pro jedno cappuccino stačí 100 g mléka. Mějte na paměti, že během šlehání se objem mléka zvětší 2-3x, proto zvolte dostatečně velkou nádobku ideálně s uchem.
 • Mléko by mělo být odtučněné nebo polotučné o takové teplotě, jaká je v chladničce.
 • Stiskněte ikonu páry, začne blikat výstražná ikona teploměru, což znamená, že se přístroj zahřívá na potřebnou teplotu. Jakmile k tomu dojde, ikona teploměru zhasne a ikona páry začne blikat.
 • Parní trysku můžete lehce vytočit do strany, aby se vám s ní lépe manipulovalo.
 • Parní trysku ponořte do mléka, ideálně 2-3 cm pod hladinu a otočte otočným voličem do otevřené polohy.
 • Těsně před tím, než budete chtít šlehací proces ukončit, ponořte trysku hlouběji pod hladinu, aby se prohřála i spodní část mléka.
 • Jakmile je mléko připraveno, otočte voličem do polohy vypnuto, a teprve poté trysku vyndejte z mléka.
 • Našlehané mléko nalijte do hrnečku.
 • Po každém použití otřete trysku a dobře vyčistěte.
Jak na výdej horké vody Pokud si přejete z kávovaru napustit do hrníčku jen horkou vodu, umístěte ho pod dávkovač horké vody a otočte voličem do otevřené polohy. Jakmile vám bude objem vody stačit, volič otočte do zavřené polohy. Jak nainstalovat změkčovací filtr
 • Filtr vyndejte z obalu a na otočném voliči nastavte datum o 2 měsíce dopředu.
 • Přes otvor filtru nechte téct vodu z vodovodu, dokud nebude voda vytékat z bočních otvorů déle než 1 minutu.
 • Zásobník na vodu naplňte vodou a vložte do něj filtr tak, aby z něj unikly všechny bublinky.
 • Filtr dejte na příslušné místo a připevněte ho až na doraz.
 • Zasuňte zásobník do kávovaru a pod dávkovač horké vody dejte nádobu, která pojme alespoň 500 ml vody.
 • Otočte voličem pro výdej horké vody a nechte odtéct alespoň 500 ml, a pak výdej vody zastavte.
 • Nyní je filtr aktivní.

Nastavení

Jak nastavit teplotu vody
 • Přístroj vypněte kulatým tlačítkem Stand-by.
 • Dlouze podržte ikonu pro přípravu 2 šálků, dokud se nerozsvítí ikony na ovládacím panelu.
 • Tlačítko pro výdej espressa několikrát stiskněte. Požadovaná teplota odpovídá počtu rozsvícených kávových zrnek.
Počet rozsvícených kávových zrnTeplota
1 kávové zrnonízká
2 kávová zrnastřední
3 kávová zrnavysoká
4 kávová zrnamaxmální
 • Pro uložení nastavení stiskněte OK, nebo pokud jste žádné nastavení neprovedli, opusťte rozhraní menu stisknutím tlačítka ESC.
Jak nastavit automatické vypnutí Kávovar umožňuje nastavení automatického vypnutí v několika časových intervalech. Vypnout se může po 15 nebo 30 minutách nečinnosti, ale také po 1, 2 nebo 3 hodinách nečinnosti.
 • Přístroj vypněte kulatým tlačítkem Stand-by.
 • Ikonu pro výdej 2 šálků držte tak dlouho, dokud se nerozsvítí ostatní tlačítka.
 • Několikrát stiskněte ikonu espresso lungo, počet stisknutí bude odpovídat časovému intervalu podle počtu rozsvícených kávových zrn.
Počet rozsvícených kávových zrnČasový interval
1 kávové zrno15 min
2 kávová zrna30 min
3 kávová zrna1 hodina
4 kávová zrna2 hodiny
5 kávových zrn3 hodiny
 • Pro potvrzení změn stiskněte tlačítko OK, nebo z menu odejděte beze změny pomocí tlačítka ESC.
Jak nastavit úsporu energie Přístroj umožňuje aktivovat nebo deaktivovat režim pro úsporu energie. Kávovar je z výroby dodáván s aktivovanou funkcí. Pokud byste ji chtěli deaktivovat, postupujte následovně:
 • kávovar musí být vypnutý kulatým tlačítkem Stand-by,
 • dlouze podržte ikonu pro výdej dvou šálků, dokud se nerozsvítí ostatní tlačítka,
 • stiskněte ikonu pro výdej kávy long,
 • režim je aktivní, pokud svítí všechna kávová zrna,
 • režim jste deaktivovali, pokud žádné kávové zrno nesvítí,
 • svoji volbu potvrďte tlačítkem OK, nebo z menu odejděte tlačítkem ESC.
Jak nastavit zvukové hlášení
 • Kávovar musí být vypnutý kulatým tlačítkem Stand-by.
 • Ikony pro výdej 2 šálků držte stisknutou tak dlouho, dokud se nerozsvítí ostatní tlačítka.
 • Znovu stiskněte ikonu pro výdej dvou káv.
 • Pokud svítí všechna kávová zrna, je funkce aktivní. Pokud nesvítí ani jedno kávové zrno, je funkce deaktivována.
 • Svoji volbu potvrďte tlačítkem OK nebo z menu odejděte beze změny tlačítkem ESC.
Jak obnovit výchozí nastavení Pokud se chcete vrátit k nastavení, které bylo přednaprogramováno z výroby, postupujte takto:
 • přístroj musí být vypnutý kulatým tlačítkem Stand-by,
 • ikonu pro výdej 2 šálků držte tak dlouho, dokud se nerozsvítí ostatní tlačítka,
 • stiskněte tlačítko pro výdej Kávy, zrnka kávy se rozblikají,
 • Svoji volbu potvrďte tlačítkem OK nebo opusťte programování tlačítkem ESC (bez provedení změn).
Nastavení integrovaného mlýnku Pokud si chcete nastavit hrubosti mletí, podle vaší chuti, provedete to otočným voličem, který je umístěn v zásobníku na kávová zrna. Mlýnek regulujte vždy, když je v chodu. Neotáčejte s ním zároveň o více, než jednu aretační polohu doleva nebo doprava. Dočasná změna aroma U každé kávy si můžete nastavit intenzitu aroma. To provedete tak, že několikrát stisknete tlačítko se symbolem dvou kávových zrn-nastavení aroma. Počet rozsvícených kávových zrn odkazuje k síle aroma – čím méně rozsvícených zrn, tím slabší aroma a naopak.
Počet rozsvícených kávových zrnIntenzita aroma
1 kávové zrnoX-slbá
2 kávová zrnaslabá
3 kávová zrnastřední
4 kávová zrnasilná
5 kávových zrnX-silná
Nastavení aroma není uloženo do paměti, takže při dalším výdeji kávy si budete muset aroma nastavit znovu. Pokud si nastavíte aroma, ale neprovedete výdej kávy do několika sekund, nastavená intenzita aroma se zruší a vrátí se do přednastavené hodnoty. Osobní nastavení aroma a množství Z výroby je kávovar přednastaven pro optimální výdej kávy i s aroma. Tyto veličiny si však můžete nastavit podle vlastních preferencí a chuti.
 • Pod dávkovač kávy postavte dostatečně velký šálek nebo sklenici.
 • Několikrát stiskněte tlačítko pro volbu aroma, dokud se nerozsvítí požadovaný počet zrnek.
 • Stiskněte a držte stisknuté tlačítko pro výdej kávy, kterou chcete naprogramovat.
 • Toto tlačítko bude blikat a 4x se rozblikají i výstražné ikony.
 • Nyní tlačítko pusťte (tlačítko bliká a je zahájen výdej kávy).
 • Jakmile je v hrníčku dostatečné množství kávy, znovu stiskněte ikonu, kterou programujete.
 • Nyní jste si nastavili aroma i množství kávy.
Jak nastavit tvrdost vody Kávovar je už z výroby nastaven na tvrdost vody 4. Vy si však tvrdost můžete upravit na základě tvrdosti vody ve vašem regionu. Tím dojde k efektnějšímu využívání kávovaru. Tvrdost vody zjistíte pomocí přiloženého indikačního proužku. Vybalte ho z alobalu a na jednu vteřinu položte do nádoby s vodou. Poté jej vytáhněte, otřepte z něj vodu a počkejte asi minutu. Poté se vám na indikátoru zobrazí určitý počet červených čtverečků, které odpovídají tvrdosti vaší vody.
Počet červených čtverečkůTvrdost vodyOdpovídající nastavení
1nízká1 kávové zrno
2střední2 kávová zrna
3vysoká3 kávová zrna
4maximální4 kávová zrna
Jak to nastavit
 • Kávovar musí být vypnutý kulatým tlačítkem Stand-by.
 • Stiskněte ikonu přípravy 2 šálků a držte ji stisknutou tak dlouho, dokud se nerozsvítí ostatní tlačítka.
 • Stiskněte ikonu pro volbu intenzity aroma. Jejím několikerým stisknutím nastavíte intenzitu tvrdosti vody.
 • Pro potvrzení nastavení stiskněte ikonu OK, pokud chcete z menu odejít beze změn, stiskněte ESC.

Čištění

Jak vyčistit parní trysku
 • Otočte parní trysku tak, aby směřovala nad odkapávací misku.
 • Otočte otočným voličem do polohy otevřeno a nechte tryskou projít trochu horké vody. Poté výdej horké vody zavřete.
 • Trysku nechte vychladnout.
 • Trubičkou, která je nasazená na trysce otočte proti směru hodinových ručiček s stáhněte dolů.
 • Trysku stáhněte dolů. Zkontrolujte, zda nejsou ucpané otvory na trysce i trubičce, pokud ano pročistěte je špendlíkem.
 • Trysku zasuňte nahoru a nasaďte na ni trubičku a utáhněte až do zacvaknutí.

Údržba kávovaru

Žádná část, kromě mřížky misky se nesmí umývat v myčce. Při čištění dbejte na tyto části:
 • vnitřní okruh přístroje,
 • zásobník na kávovou sedlinu,
 • odkapávací miska a červená nádobka na sběr kondenzátu,
 • zásobník na vodu,
 • ústí dávkovače kávy,
 • parní tryska,
 • zásobník na mletou kávu
 • spařovač, který se nachází za servisními dvířky,
 • ovládací panel.
Odkapávací miska, miska na kondenzát a zásobník na kávovou sedlinu se čistí vždy dohromady. Pokaždé, když vysunete odkapávací misku, musíte vyčistit i zásobník na sedlinu, jinak by mohlo dojít k jeho přeplnění a poškození přístroje. Pravidelně čistěte i ústí dávkovače kávy. Otřete je vlhkou houbičkou, a pokud jsou otvory zanesené, odstraňte nečistoty párátkem. Jak kávovar odvápnit Odvápnění proveďte, jakmile vás na to upozorní výstražná ikona odvápnění. Ikona začne blikat. Můžete si vybrat, zda chcete přístroj odvápnit hned, nebo tento úkon odsunout na později. Pokud se rozhodnete pro okamžité odvápnění, stiskněte tlačítko s nápisem OK, pokud chcete odvápnění odložit na jindy, stiskněte ikonu ESC. V tom případě, bude ikona blikat do té doby, než přístroj odvápníte, takže se nemusíte bát, že byste na to zapomněli. Odvápnění přístroje v případě odložení
 • Přístroj vypněte kulatým tlačítkem Stand-by.
 • Z odkapávací misky vylijte vodu a vyčistěte zásobník na kávovou sedlinu. Obě dvě části poté vraťte zpět do přístroje.
 • Stiskněte ikonu pro volbu aroma a držte ji tak dlouho, dokud se na displeji neobjeví rozsvícená ikona pro odvápnění + tlačítko ESC svítí + tlačítko OK svítí.
 • Ze zásobníku na vodu vodu vylijte, a pokud jste nainstalovali změkčovací filtr, vyjměte ho.
 • Do zásobníku nalijte odvápňovací prostředek až po rysku A. Přilijte vodu tak, abych roztok dosahoval do rysky B a zasuňte ho zpět do kávovaru.
 • Pod dávkovač kávy a páry položte nádobu, která bude mít obsah alespoň 1,8 l.
 • Stiskněte tlačítko OK a odvápňovací program se spustí.
 • Jakmile se rozbliká ikona s nápisem ESC znamená to, že máte otočným voličem otočit do otevřené polohy. Po otevření se program znovu spustí a zbytek roztoku proteče s přestávkami přes dávkovač horké vody.
 • Jakmile se rozbliká kontrolka pro doplnění vody, je kávovar připraven na proplachování čistou vodou.
 • Vylijte vodu, která natekla do nádoby, a vyprázdněte také zásobník na vodu. Umyjte ho a naplňte čistou vodou až po rysku MAX. Zasuňte jej zpět do kávovaru a pod kávovou výpusť a pod dávkovač horké vody opět položte prázdnou nádobu.
 • Stiskněte ikonu s nápisem OK. Ikona s nápisem ESC bliká a značí, že máte zavřít dávkovač horké vody. Jakmile ho zavřete, začne přes kávovou výpusť vytékat horká voda.
 • Jakmile se rozbliká ikon ESC, otočte voličem do otevřené polohy a voda začne vytékat z dávkovače horké vody. Až voda dojde, rozsvítí se ikon pro doplnění vody.
 • Proveďte znovu proces proplachování. Do zásobníku na vodu již můžete nainstalovat změkčovací filtr, pokud jej používáte.
 • Po dokončení proplachování znovu naplňte zásobník čistou vodou, otočte voličem do zavřené polohy, vyprázdněte zásobník na sedlinu a odkapávací misku a proces odvápňování je hotov.

Funkce

Kávovar umožňuje mimo jiné nastavení zvukové signalizace, nastavení úsporného režimu, nastavení automatického vypnutí, nastavení kávy podle vlastní chuti.

Jak připravuje kávu

Kávovar je kromě šlehání mléka plně automatický. Patří do vyšší cenové kategorie, takže nabízí spoustu možností nastavení přesně, podle vašich požadavků. Docela dost nás udivilo, že přístroj nemá displej, na kterém bychom si mohli přečíst upozornění nebo se podívat na průběh přípravy kávy nebo kontrolovat programování. Kromě tvrdosti vody si můžete nastavit teplotu vody, aroma, dobu vypnutí nebo úsporný režim. Přesto, že se kávovar ovládá pomocí dotykových tlačítek, jedná se o mechanickou činnost. Pro nastavení jednotlivých veličin budete muset mít při ruce manuál, protože kvůli absenci displeje budete potřebovat vědět, které tlačítko kdy a kolikrát zmáčknout, abyste si nastavili parametr, který chcete. V rozhraní menu se dá pohybovat vždy jen tak, že je přístroj vypnutý kulatým tlačítkem Stand-by. Pro potvrzení nebo odejití z menu jsou dvě tlačítka označena písmeny OK a ESC, takže pohyb v menu je poměrně snadný. V této cenové kategorii nás také překvapuje, že se mléko nešlehá automaticky, ale za pomocí parní trysky. Parní tryska se nám zdá hůř ovladatelná, protože není možné ji otáčet o 360°, což by pro uživatele bylo mnohem komfortnější. Součástí balení není džezva, ve které byste mléko našlehali, takže si budete muset nádobu na mléko obstarat sami. Ideálně by měla mít ucho, abych se vám s ní dobře pracovalo. Oceňujeme přítomnost výstražných ikon, které uživatele upozorní na nutnost doplnění vody nebo vyčištění zásobníku na kávovou sedlinu. Zásobník na vodu je umístěn zboku kávovaru, takže se s ním snadno manipuluje. Není nutné žádné ucho pro vytahování zezadu a následnou složitou instalaci nádoby zpět. Objem zásobníku se nám zdá ucházející. Kávovar bychom zařadili mezi „těžkou váhu“. Při svých téměř 10 kilogramech nepředpokládáme, že byste ho každou chvíli přenášeli, proto je dobré mu vybrat takové místo, kde nebude překážet, a při tom bude stále po ruce. Praktická je také posuvná výpusť kávy, pod kterou se vejde i hrneček nebo sklenice o výšce 13,5 cm, což je však pořád zhruba o 1 cm méně, než mají klasické sklenice na latte. Posuvná výpusť je praktická v tom, že ji přizpůsobíte velikosti šálku, takže vydávaná káva nestříká kolem. Kávovaru chybí nahřívací plocha pro šálky, což není až taková tragedie, protože obecně téměř už všech kávovarů není tato plocha příliš účinná, ale v této cenové kategorii bychom tuto možnost očekávali. Jako velmi praktické jsme zhodnotili automatické proplachování při zapnutí a vypnutí spotřebiče, protože tak nemusíte mít strach, že by se vám do čerstvé kávy přimíchala stará káva nebo, že by káva zůstala usazená tam, kde nemá.

Zkušenosti

 • Přístroj vydává teplo, takže je potřeba, aby kolem jeho bočních stěn byl volný prostor o velikosti alespoň 3 cm. Nad kávovarem by měl být prostor alespoň 15 cm.
 • Kávovar se ve výrobě kontroluje za použití kávových zrn, takže je možné, že jejich stopy najdete v integrovaném mlýnku. Jedná se však o zcela běžný jev.
 • Kávovar nemá displej, zobrazují se pouze informační ikony.
 • Tovární nastavení mlýnku na stupeň 3 vydá zhruba 10 g kávy.
Zjistit cenu Další recenze automatických kávovarů najdete v našem testu a návodu jak vybrat kávovar. Určitě na to mrkněte.
Přihlašte se do newsletteru a
získejte super tipy do emailu

Pravidelně zhruba 1 až 3 krát měsíčně vám pošleme skvělé tipy na nakupování, nové testy a nejlepší recenze.

Co můžete čekat?

 1. Tipy na opravdu dobré nákupy (vybíráme jen to, co bychom poslali sami sobě)
 2. Výhodné nabídky a slevy (vybereme jen ty opravdu dobré)
 3. Rady k nakupování
 4. Nové recenze produktů
 5. Nové srovnávací testy
 6. Tyto e-maily jsou zdarma
 7. Neposíláme spam, ani obchodní nabídky třetích stran
Načítáme ...

Děkujeme za přihlášení do newsletteru. Teď ještě mrkněte do emailu a potvrďte, že jste o zařazení do newsletteru požádali opravdu vy. 🙂

Pro info si přečtěte naše zásady osobních údajů a GDPR.

8 Total Score
DeLonghi ECAM 350.15 B

Jednoduché ovládání je doménou tohoto automatického kávovaru. Výstražné ikony vás upozorní na nedostatek vody nebo na vysypání zásobníku na kávovou sedlinu. Trochu nás překvapuje, že při možnostech, které si můžete nastavit a dotykových tlačítkách nemá displej, takže pro programování budete potřebovat manuál. Neprakticky se také zachází s parní tryskou, která není otočná o 360°.

Ovládání
7
Funkce
8
Přidejte váš dotaz nebo recenzi

Sledujte nás na sociálních sítích

Na FB, Instáč a Twitter píšeme novinky o nakupování na internetu a zajímavé tipy, které na covybrat.cz nenajdete.

Kategorie:

Budeme rádi za vaše názory a připomínky

   Přidejte váš dotaz nebo recenzi

   Před odesláním komentáře byste měli vědět jak pracujeme s vašimi osobními údaji. Důvodem pro zpracování osobních údajů je náš oprávněný zájem. Jsme správci osobních údajů a chráníme je v souladu se zákonem 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů a s principy obsaženými ve směrnici EU č. 95/46/EC (GDPR). Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email je neveřejný a pro jiné účely ho nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na poradime@covybrat.cz.

   Vaše hodnocení

   Covybrat.cz
   Logo